Ottův slovník naučný/Němčice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Němčice
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 65. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Němčice
Související články ve Wikipedii:
Dolní Němčice, Horní Němčice, Němčice (Ivančice), Němčice (okres Blansko), Němčice (okres Domažlice), Němčice (okres Kolín), Němčice (okres Kroměříž), Němčice (okres Mladá Boleslav), Němčice (okres Pardubice), Němčice (okres Svitavy), Němčice (Předslav), Němčice (Sedlice)

Němčice: 1) N., ves v Čechách, hejtm. a okr. Blatná, fara a pošta Sedlec u Blatné; 13 d., 77 obyv. č. (1890). — 2) N., ves t., hejtm. a okr. Ml. Boleslav, fara Dobrovice, pš. Luštěnice; 30 d., 197 obyv. č. (1890). — 3) N., popl. dvůr a lihovar Ad. kn. Schwarzenberka t. u Lišnice, hejtm. Č. Budějovice, okr. a pš. Hluboká, fara Kostelec. Stávala zde tvrz a statek, jejž Diviš Boubínský z Boubína prodal (1541) Chvalovi Kunašovi z Machovic, po jehož potomcích seděli zde Budkovšti z Budkova a r. 1706 dostaly se N. ke Třeboni. — 4) N., ves t., hejtm, Domažlice, okr. a pš. Kdyně Nová, fara Úboč; 63 d., 297 ob. č. (1890). R. 1379 připomínají se při hradu Nov. Heršteinu. — 5) N., ves t., hejtm. a okr. Klatovy, fara a pš. Čachrov; 12 d., 16 ob. č., 62 n. (1890). — 6) N., far. ves t., hejtm. Klatovy, okr. Planice; 64 d., 558 ob. č. (1890), kostel Nanebevzetí Panny Marie s hrobkou Čejků z Olbramovic (ve XIV. stol. far.), 6tř. šk., pš. (v místě), popl. dvůr, mlýn. R. 1379 byla zde tvrz a několik popluží, jež spojené držel (1501) Jan Čejka z Olbramovic a jeho potomci, v XVII. stol. Perglarové z Perglasu, od r. 1665 Mik. Aleš Vít ze Rzavého, za něhož odprodány byly ku Planici. V l. 1834—1837 stavěn zde nový kostel. — 7) N., ves t., hejtm., okr. a pošta Kolín, fara Ohaře; 37 d., 518 ob. č. (1890). N. založeny nejspíše konc. XIII. st. od praemonstrátů na Strahově. V XV. stol. bylo tu sídlo Jana z Němčic. R. 1514 měl právo ku tvrzi v N-cích Sigmund Korček z Božec, který N. připojil k Ohařům a později se dostaly zámku kolínskému. — 8) N., ves t., hejtm. Ledeč, okr. a pš. Dol. Kralovice, fara Keblov; 38 d., 220 obyv. č. (1890), mlýn. — 9) N., ves t., hejtm., okr., fara a pš. Litomyšl; 111 d., 706 ob. č., 2 n. (1890), kaple, 2tř. šk., několik mlýnův a 2 pily. — 10) N., ves t., hejtm., okr. a pš. Pardubice, fara Dříteč a Kunětice; 28 d., 236 ob. č. (1890). — 11) N.. ves t., hejtm. Strakonice, okr. Volyně, fara Čestice; 42 d., 256 ob. č. (1890), pš., dva mlýny. Fid. panství N. s Kraselovem má 836.03 ha půdy; náleží k němu zámek s kaplí sv. Jana Nep. (při něm zámecké kaplanství), dvůr, pivovar, lihovar a drží jej Karel sv. p. Dlouhoveský z Dlouhévsi. Roku 1228 uvádějí se mezi zbožím klášt. sv. Jiří, ve XIV. a v XV. stol. bylo tu několik sedění vladyčích, v XVI. stol. seděl tu Václav Koc z Dobrše, Chřepičtí z Modliškovic, za nichž tu vystavěna tvrz, v XVII. stol. Věžníkové z Věžník, z nichž Bernard Václ. prodal N. biskupu pražskému, Janu Ignácovi Chanovskému z Dlouhévsi. — 12) N. (Nemtschitz), ves t., hejtm., okr. a pš. Horš. Týn, fara Třebnice; 20 d., 106 ob. n. (1890).

13) N., ves na Moravě, hejtm. Boskovice, okr. Blansko, fara a pš. Sloup; 95 d., 604 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Mikuláše, 1tř.šk., ložisko želez, rudy a myslivna. — 14) N., ves t., hejtm. Brno, okr., fara a pš. Ivančice; 121 d., 752 ob. č., 10 n. (1890), 2tř. šk., žel. zastávka Rak.-uher. sp. dr. (Hrušovany–Brno), mlýn a opodál samota Malovaný mlýn. — 15) N., městečko t. na lev. břehu Svratky, hejtm. Hustopeč, okr. Židlochovice; 293 d., 1556 ob. č., 15 n. (1890), far. kostel sv. Václava a sv. Víta, 4tř. šk., pš., nesvěř, statek se zámkem a dvorem arcivévody Bedřicha, stroj, mlýn a opodál popl. dvory: Boudky, Nová Ves a Zeleňák a hájovna Chajda. Připomínají se k r. 1190, kdy byly majetkem kláštera velehradského. Karel IV. potvrdil (1334) N-cím právo hrdelní, Ferdinand I. propůjčil jim (1549) dva výroč. trhy a vysadil je (1562) na město s právem hraditi město zdmi a pečetiti voskem červeným. V XVI. století ujalo se zde učení podobojích, kteří tu založili tiskárnu. R. 1623 město vpádem nepřátelským zpustlo i s kostelem a zámkem a r. 1645 zuřila zde morová rána. Kostel znovu vystavěn r. 1650. V 1. 1805 a 1809 byli zde Francouzi. Od r. 1850 městečko se poněkud pozvedlo. — 16) N., ves t., hejtm. a okr. Kroměříž, fara Kostelec u Holešova, pš. Říkovice; 69 d., 433 ob. č., 6 n. (1890), 1tř. šk. — 17) N. na Hané, městečko t. na lev. bř. Hané, hejtm. Přerov, okr. Kojetín; 221 d., 1302 obyv. č. (1890), far. kostel sv. Maří Magdal., 3tř. šk., pš., železn. stanice Sev. dr. cís. Ferdinanda (Brno–Přerov), mlýn a tu v okolí pěstování koní. — 18) N., N. Malé, ves t., hejtm. a okr. Znojmo, fara a pš. Mikulovice; 38 d., 199 obyv. č. (1890), poplul, dvůr. — 19) N. Dolní, ves t., hejtm. a okr. Dačice, fara Volfířov, pš. Lipovec; 62 d., 388 obyv. č. (1890), 1tř. šk. a Brázdův mlýn. — 20) N. Horní, ves t., hejtm. Dačice, okr. Telč, fara a pš. Studená; 42 d., 291 obyv. č. (1890) a alod. statek Bedř. říš. svob. p. z Dalberku. Čásť obce v Chalupách.