Ottův slovník naučný/Námitky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Námitky
Autor: František Storch
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. s. 1005–1006. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Námitky neboli odpor podle rak. řádu trestního z r. 1873 jsou zvláštní právní prostředky, jež podává: 1. obviněný proti spisu obžalovacímu k tomu konci, aby vymohl sobě rozhodnutí sborového soudu druhé instance o přípustnosti obžaloby a o příslušnosti soudu v ní naznačeného pro hlavní přelíčení (§§ 208. a 209.); 2. obžalovaný proti rozsudku kontumačnímu, totiž takovému, jenž byl vynesen v hlavním přelíčení provedeném v nepřítomnosti obžalovaného. N-kami obžalovaný dovolává se toho, že nestání jeho k soudu bylo nezaviněné, ježto mu pro neodvratné překážky nebylo možno k hlavnímu přelíčení přijíti. Směřují-li n. proti rozsudku soudu okresního, rozhoduje o nich zase soud okresní; o n-kách podaných proti rozsudku sborového soudu první instance rozhoduje sborový soud druhé instance. Bylo-li n-kám vyhověno a nepřišel-li obžalovaný opět k novému přelíčení, rozsudek vynesený v prvém přelíčení nabývá právní moci (§§ 427. a 478. ř. tr.). N. podati může také 3. obviněný proti trestnímu příkazu v t. zv. trestním řízení mandátním (§§ 460.–462. tr.ř., v. Mandátní říz. tr.); 4. v t. zv. objektivném řízení tiskovém každý, jehož se týče, proti nálezu, kterým soud k žádosti státního zástupce byl prohlásil, že obsah spisu tištěného zavírá v sobě čin trestný a že zapovídá se tento spis tištěný dále rozšiřovati (§ 493.). Konečně může n. podávati také 5. svědek nebo znalec proti nálezu, jímžto proto, že nepřišel ke hlavnímu přelíčení, byl odsouzen k trestu a náhradě nákladů (§ 243.), a 6. dle §§ 6. a 7. zák. o zdělávání porotních seznamů (23. květ. 1873, č. 121. ř. z.) každý, jehož se týče, proti tomu, že do seznamu prvotního zdělaného kommissí obecní nebyly zapsány osoby, jež měly býti připuštěny, nebo byly zapsány osoby nezpůsobilé nebo takové, jež připuštěny býti neměly. -rch.