Ottův slovník naučný/Mladvaněk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Mladvaněk
Autor: Josef Teige
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 452–453. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Mladvaněk, vlastně Václav z Rachmanova, jehož původu neznáme, jeden z četných hejtmanů žoldnéřů českých, zaměstnaných v Uhrách a Rakousích. Jmenovitě v l. 1451—60 pleně ohrožoval krajinu mezi Vídní a Prešpurkem. Na hradě svém Najbachu (nyní zašlém) vedl knížecí dvůr. Když ve sporu o dědictví celské Jan Vítovec obsadil Celi a dvořanstvo císaře Bedřicha III. zajal (1457), byl mezi zajatými i M., který odveden pak na pevný hrad Krepinu v Záhoří. Po zjednání míru podrobil se M. králi Ladislavovi. Rok po tom (1458) lstí poražen byl na loupežné výpravě arciknížetem Albrechtem, při čemž něco lidu jeho zjímáno a utopeno nebo pověšeno. V půtce Václava, knížete z Ostrova, s Prešpurčany, kde Václav byl zajat, zaručil se M. za něho (1460) a svoje stížnosti s nimi vznesl na hraběte Zikmunda ze sv. Jiří jako rozhodce. K ustanovenému roku však státi nemohl, i dal se zastupovati hejtmanem svým Mikulášem Trčkou z Křižanova. (Viz o tom korrespondenci jeho českou v »Archivu českém«, sv. IV., str. 334 a sl.) Brzy po podrobení svém cís. Bedřichovi III. zahynul po těžkém poranění. V pramenech uvádí se zkomoleně: Ladwenko von Rochnaw neb jen Bengel von Ruchenaw. — Srov. Cillier Chronik (vyd. Kronesovo). JTe.