Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Lipník

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Lipník
Autor: Matouš Václavek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 73–74. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Lipník
Související články ve Wikipedii:
Lipník (okres Mladá Boleslav), Lipník (okres Třebíč), Lipník nad Bečvou

Lipník: 1) L., ves v Čechách, hejtm. Ml. Boleslav, okr. N. Benátky, fara Mladá, pš. Vlkava; 108 d., 661 ob. č. (1890).

2) L. (Leipnik), město na Moravě při pr. bř. Bečvy a stanici Sev. dráhy císaře Ferdinanda (Přerov–Bohumín), v hejtm. hranickém, má 3498 ob. č., 1815 n., 5 jiných (1890), okr. soud, četn. stan., kommis. finanč. stráže, pš., telegraf, 5tř. českou a 5tř. něm. obec. šk., 3tř. měšť. chl. a 2tř. pokrač. šk., čes. vyšší (matiční, od r. 1898 zemskou) a něm. nižší (obecní) reálku, zemský ústav pro hluchoněmé, obec. nemocnici, akc. cukrovar, měšť. parostr. pivovar, sladovnu, výrobu octa, octových treští a likérů, továrny na sukna a vlněné látky vůbec, bílení, barvení, potiskování, upravování lněn. a bavlněného přediva a tkanin a opodál malé lázně. Alod. panství L.-Hranice a Drahotuš zaujímá 8715.25 ha, náleží k němu starobylý zámek a dvůr; drží jej Gabriela kn. z Hatzfeldu-Wildenburku. Starobylý děkanský chrám sv. Jakuba byl r. 1378 farním. red.L. náležel r. 1294 Oldřichovi z Hradce, jenž zde vybíral výnosné mýto. Páni z Kravař, ze Sovince a z Pernšteina pro město velmi mnoho dobrého činili. Město r. 1626 proti hr. Mansfeldovi, jednomu z vůdcův odbojných stavů českomoravských, statečně se bránilo. R. 1643 a 1645 dobyli Švédové města a strašně je poplenili. Piaristé uvedení do L-a r. 1634 měli tam klášter, v němž býval jejich noviciát. Řídili gymnasium až do r. 1777. Později vydržovali nižší reálku, která nyní ustoupila měšť. škole. L. jsa při císařské silnici a na dráze Ferdinandově pilně pěstuje obchod a průmysl; také jsou tam hlučné trhy na dobytek. Asi půl hod. odtud jsou rozvaliny hradu Helfštýna. Vck.Okres lipnický čítá 2936 d., 17.150 obyv. č., 4176 n., 5 jiné národ.; z 21.451 přít. obyv. 20.725 katol., 52 evang., 674 židů, z těch 9938 muž., 11.513 žen. (1890). — 3) L., obec židovská, ves t., 89 d., 470 ob. č., 523 n. (1890), 2tř. žid. šk. — 4) L., far. ves t., hejtm. M. Krumlov, okr. Hrotovice; 51 d., 354 ob. č. (1890), kostel sv. Jana Křt., 1tř. šk., pošta.

5) L., velká osada v Haliči, v okr. hejtm. a okr. soudu Biała, má 6686 ob. (1890) z největší části polské a z menší něm. národnosti, továrny na soukenné zboží, parní pily, cihlářství a j.