Ottův slovník naučný/Lingard

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lingard
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 47–48. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Lingard John, katolický dějepisec angl. (* 5. února 1771 ve Winchesteru – † 1851 v Hornby), pocházel z prostého rodu, od r. 1782 studoval na »anglické kolleji« v Douai a byl pak vychovatelem v rodině lorda Stourtona. R. 1795 dal se vysvětiti na kněze a jsa praefektem na semináři v Crook Hall u Durhamu, nově zorganisovaném, přednášel tam o přírodních vědách a o morálce; vedle toho zabýval se pilně studiemi historickými. Roku 1808 přestěhoval se zároveň s kollejí do Ushawu; od r. 1811 žil v zátiší na faře v Hornby, oddán jen svým pracím Iiterárním. R. 1817 navštívil Řím a pracoval v archivu vatikánském; za druhé návštěvy r. 1825 byl papežem Lvem XII. vyznamenán zlatou medaillí a jmenován kardinálem in petto. L. napsal hojně spisův a spisků příležitostných, rázu hlavně polemického. Sem patří jeho články v »Dublin Review« (sv. VIII. a XI.) a zejména práce: Strictures on Dr. Marsh's comparative view on the churches of England and Rome (1815); A vindication of certain passages in the fourth and fifth volumes of the history of England (1827, v. níže) a Catechetical instructions on the doctrines and worship of the catholic church (1836). Čemu však děkuje L. za své zvučné jméno, jsou jeho vlastní spisy historické; již r. 1806 vydal ve 2 svazcích The antiquities of the anglo-saxon church; nové opravené a rozmnožené vydání vyšlo r. 1845 pod širším názvem: The history and antiquities of the anglo-saxon church. Hlavní a největší dílo L-ovo jest A history of England, sahající do r. 1688; vyšlo nejprve v l. 1819–30 v 8 sv. a pak v řadě vydání vždy opravených a rozmnožených; páté vydání vyšlo r. 1849 v 10 sv. a šesté (již po smrti autorově) r. 1854–55. Přeložena byla do frančiny, němčiny a italštiny. Je to dílo v každém směru vynikající, psané sice rozhodně katolicky, ale klidně a věcně; těžiště jeho leží v líčení dějin stol. XVI. a XVII.