Ottův slovník naučný/Lima (město)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lima
Autor: Bedřich Profeld
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 25. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Lima

Lima: 1) L., hl. město depart. t. jm. republiky Peru, 156 m n. m., vzdálené 9 km od ústí ř. Rimac, leží v rozlehlém a úrodném údolí, obklíčeném výběžky Kordiller. Ulice jsou rovné a široké, domy většinou jednopatrové s okny zřídka zasklenými. Tvrz Santa Catharina, ve které umístěna jsou kasárna dělostřelecká, zbrojnice a vojenské skladiště, je na jv. konci města. Odtud vede kamenný most přes Rimac do předměstí zv. San Lazaro, které bývá za letních večerů hojně navštěvováno. L. má 33 náměstí a 67 kostelů a kaplí. Nejkrásnější náměstí je Plaza Mayor n. Plaza de Armas, položené uprostřed města, kde se odbývají hlavní trhy. Náměstí obklíčeno je krásnou kathedrálou, palácem arcibiskupským, Sagrariem, hl. to farním chrámem, a jinými nádhernými budovami. Plaza de Bolivar ozdobeno je sochou »Osvoboditele«. Příjemné procházky poskytují Alameda de los Descalzos, Al. de la Exposicion se zoologickou zahradou a mramorovou sochou Kolumbovou, Al. del Callao se sochou Dos de Mayo, postavenou na památku vítězství dobytého nad Španěly v přístavu Callao 2. kv. 1866. — Mimo připomenutou již kathedrálu, založenou Pizarrem, a Sagrario vynikají kláštery dominikánský a františkánský, svatyně Santa Rosa, kostel Nuestra Señora de la Merced, klášter Neposkvrněn. Početí P. Marie (de la Concepcion), nejbohatší ze všech. L. má nemocnici sv. Ondřeje (zal. 1557), krásnou budovu universitní se zasedací síní poslanců, velikou mincovnu s horním soudem, senátorský palác, justiční palác, poštovní úřad, mincovnu, káznici, trestnici, 2 divadla, cirkus pro 20.000 osob, ústav pro choromyslné, nalezinec, 4 nemocnice, porodnici, 2 sirotčince, 8 chudobinců, lázně, zastavárnu aj. Z vědeckých ústavů dlužno připomenouti universitu (zal. 1551), kolleje San Carlos Liberad, San Torribio, Independicia, knihovnu (50.000 sv.), museum, arcib. seminář, ústav učitelský, vojenskou školu, babickou školu, průmyslovou školu. — R. 1876 měl L. 101.488 obyv., z čehož připadala na bělochy (kreoly a cizince) sotva čtvrtina. Průmysl značně poklesl. Za to obchod, podporovaný přístavem Callao a železnicemi, je dosti značný a spočívá v rukou cizinců, hl. Němců. Železnice spojují Limu s příst. Callao, s příst. městy Chaucay a Huacho, s mořskými lázněmi Chorillos a s Orojou. — Zemětřesení jsou častá. Nejzhoubnější připadla v l. 1630, 1687, 1746, 1806 a 1828. Zemětřesení r. 1746 trvalo skoro 4 neděle, způsobilo škod na 600 mill. pesos a zahubilo na 5000 lidí. — L. založena byla r. 1535 F. Pizarrem. Od 17. ledna 1881 do 23. října 1883 byla obsazena od Chilanů.

2) L., depart. v republice Peru, zabírá s okresem Callao 35.479 km2 s 261.484 ob. (34.492 na Callao). Půda je úrodná toliko v pobřežních údolích. Obyvatelé pěstují tu cukrovou třtinu, kukuřici, ovoce, zeleninu a j., zabývají se mimo to chovem dobytka, hornictvím a obchodem. BPfd.