Ottův slovník naučný/Labeo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Labeo
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. s. 519. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Marcus Antistius Labeo

Labeo Marcus Antistius, z nejznamenitějších právníků římských, žil za císaře Augusta a byl jako otec jeho rovněž proslulý právník. Jsa nepřítelem nového zřízení státního stranil se života veřejného a sepisoval v zátiší právnická díla, jichž napočítali jeho vrstevníci na 400 svazků. Spisy jeho vynikají zvláštním duchem tvůrčím, u dřívějších právníků nebývalým; onť první nehleděl na předpis zákona jako na mrtvou literu a vdechl tělesu ustanovení právních život snášeje do slov zákona ze všech tehda známých věd vše, co mohlo přispěti ku poznání a užití zásad právních. Tímto směrem svým tvořil L. příkrou protivu s jiným znamenitým právníkem své doby, totiž s C. Atteiem Capitonem, který nešel za literu zákona libuje si ve výkladu slovném. Nejdůležitější spisy L-novy jsou: Kommentáře ku 12 tabulím a k ediktu praetorskému; Liber probabilium, kniha obsahující právnické výměry (definice); 15 knih responsí (odpovědí, výroků právnických) a 40 knih spisů jiných, teprve po smrti L-nově jeho žáky vydaných, Libri posteriorum L-nis. Srv. A. Pernice, M. A. L. oder das römische Privatrecht im I. Jahrh. der Kaiserzeit (1873 a 1878, 2 sv.).