Ottův slovník naučný/Kvasiny

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Kvasiny
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 458. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Kvasiny

Kvasiny, ves v Čechách při říčce Bělé, hejtm. a okr. Rychnov n. K., fara Solnice a Skuhrov; 140 d., 1031 ob. č., 18 n. (1890). K. táhnou se až hodinu cesty podél údolí řeky Bělé a souvisejí na záp. konci s městem Solnicí, na vých. s vesnicí Skuhrovem. V místě jest stanice místní dráhy Rychnovsko-solnické, poštovní a telegr. úřad, 3tř. šk., zámek, veliká panská parní pila a truhlárna, továrna soukennická, pivovar, strojní papírna, přírodní bělidla a 2 mlýny. Obyvatelé živí se ponejvíce rolnictvím; jinak zaměstnáni jsou v továrních závodech. Před léty bývaly K. daleko široko známy svými přírodními bělidly na plátno a přízi, tak že ročně se tady bílívalo přes 8000 kusů pláten a přes 1100 balíků příze. Od jara do zimy bývaly všechny luhy podél řeky Bělé potaženy sněhobílým prostěradlem, na němž sta dělníků poléváním, natahováním, sbalováním a převážením pláten bývalo zaměstnáno. Klesáním průmyslu plátennického, ubývalo rok od roku také bílení, tak že nyní se pracuje toliko na 1 bělidle. Nynějším majetníkem panství solnického (správněji kvasinského) jest svob. pán Vilém z Königswartrů, jenž stálé sídlo upravil si na zámku v K-nách. K panství kvasinskému náleží dvůr v nedalekých Ještěticích a rozsáhlé lesy táhnoucí se až ku hranicím pruským. Panství to koupeno bylo posledně za 1,250.000 zl. V XVI. a na poč. XVII. stol. patřilo panství kvasinské pánům z Vlkanova, jimž po bitvě bělohorské bylo konfiskováno a prodáno (1624) Jindřichovi z Donína. Potomkům jeho pro dluhy prodány a dostaly se Frebonii z Pernšteina a po její smrti řádu karmelitánskému v Praze. V l. pol. XIX. stol. koupil zdejší panství český šlechtic Antonín Slivka, ryt. ze Slívic, jenž pro svou milou a bodrou povahu zůstavil po sobě pěkných upomínek. Krajina podél řeky Bělé od Solnice přes K. až ke Skuhrovu jest utěšená. Krásné vycházky odtud jsou do blízkého Skuhrova, na Klečkov, do hor Orlických a proto bývá krajina zdejší letními hosty četně navštěvována.