Ottův slovník naučný/Krakorec

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krakorec
Autor: Jindřich Fialka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 29-30. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Krakorec

Krakorec nebo konsola slove visutá ozdoba sloužící ku podpoře částí z jádra zdi vynikajících. K. jest někdy podstatnou a konstruktivnou částí, někdy slouží jen k architektonické výzdobě. Podle toho, jaký účel má, řídí se jeho tvar, rozměr a látka, z níž se hotoví. Kamenné nebo železné k-rce dělají se pod balkony nebo arkýře, dává se jim v renaissanci tvar lehce do s ohnuté křivky; u říms více vyložených dělají se k-rce pro podporu visutých ploten římsových, provádí-li se façada z kamene, též z kamene, dělá-li se façada omítaná, podporují se římsové plotny k-rci železnými z façonového železa tvaru I T C zhotovenými, jichž zadní konec do zdi zazděný se ještě kleští ku zpodní zdi přichytí a tak se ukotví, aby váhou ploten a nad nimi se nacházejícího zdiva se nepodaly. Tyto železné k-rce se pak zakrývají plastickými z cementu nebo z hydraulického vápna vylitými k-rci, jichž tvar a velikost závisí jednak na slohu, v jakém se façada provádí, jednak na poměrech výškových a vyložení římsy.

K-rce jsou buď truhlicovité nebo všelijak zdobené. Nejobvyklejším tvarem v profilu bývá křivka lehce prohnutá, elastická, s výtočkami na předním i zadním konci, z nichž přední se stáčí do polštáře, a celek podporuje se obyčejně listem akantovým, který, podle lícné plochy k-rce jsa ohnut, přední svou částí se opírá o výtočku k-ce. Podobným způsobem provádějí se k-rce pro podporu balkonů neb arkýřů u staveb, jichž průčelí dělá se omítané. Strojba železná upravuje se často ze dvou i více nosičů tvaru I jež se pod sebe podkládají a dohromady se snýtují nebo sešroubují, načež se zakryjí k-rcem opět z cementu nebo z hydraulického vápna vylitým, který se pověsí na železný prut zmíněnou vnitřní strojbou prosazený. K-rce pro pavlače dělávaly se dříve po způsobu polovice vyklenutého pásu, jehož druhá polovice nahrazovala se kleští do zdi zakotvenou. Mezi k-rce takto vyklenuté zapjaly se klenby, zhusta valené, jichž osa směřovala kolmo na líc zdi. Později nahrazovaly se tyto pásy k-rci z kamene tak dělanými, že se nestejně dlouhé kameny ze zdi visutě vykládaly a přes ně se kladly kamenné plotny. V novější době, kde železo stále více nabývá konstruktivné důležitosti, dělají se tyto k-rce buď ze čtvercového nebo plochého železa, zhruba tvaru trojúhelníkového, a přes ně rozprostřou se buď slabší trámy nebo fošny, tvoříce tak podklad pro násyp a dlažbu, anebo zřídí se nad nimi pletivo z želez façonových nebo pletivo drátěné, které se pak v tlouštce as 12 až 15 cm vybetonuje. U staveb dřevěných dělají se též k-rce dřevěné a dává se tvar jim přiměřený, látce odpovídající. Fka.