Ottův slovník naučný/Krásná

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krásná
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha : J. Otto, 1900. S. 80. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Krásná
Související články ve Wikipedii:
Krásná (okres Frýdek-Místek), Krásná (Těšín), Krásné, Krásné (okres Žďár nad Sázavou)

Krásná: 1) K., ves v Čechách, hejt. Mn. Hradiště, viz Krásnoves. — 2) K., ves t., hejt. Č. Lípa, viz Chrastná 2).

3) K., Krásno, městečko na Moravě na pr. bř. Rožnov. Bečvy, v hejt., okr. a farnosti valašsko-meziříčské, má 248 d., 1802 ob. č., 300 n. (1890), starý fil. kostel sv. Jakuba, 4tř. šk., pš., telegr., stan. Sev. dr. cís. Ferdinanda (Valaš. Meziříčí–Frýdek-Místek) a Hranice–Vsetín, výrobu hospod, strojů, provazů, hedvábných látek, hliněného zboží, sklárnu, sirkárnu, pilu, mlýn, lihovar a po Bečvě plavbu polenového dřiví. Deskový statek se zámkem, dvorem hr. Kinského. K-nou s Rožnovem spojuje místní dráha. K. byla již r. 1299 jako ves známa. R. 1491 na přímluvu Petra ze sv. Jiří a Pezinku od krále Vladislava II. za městečko povýšena a propůjčeny jí dva výr. trhy. Týž Petr osvobodil K-nou r. 1496 od roboty a rozdělil pole zdejšího dvora mezi obyvatele za roč. nájemné. V XVI. stol. byla většinou protestantská, jakož i sousední Val. Meziříčí, a ve válkách sdílela týž osud jako Val. Meziříčí. Srv. M. Václavek, Pam. m. Val. Meziříčí a K-né (Brno, 1877). — 4) K., farní ves t., hejt. a okr. N. Město, pš. Německé; 57 d., 350 ob. č. (1890), kostel sv. Václava, 2tř. šk., mlýn a popl. dvůr.

5) K. u Frýdku, také Údolí Mohelnické, ves ve Slezsku, hejt. Těšín, okr. Frýdek, fara Morávka (část Skalice), pš. Pražma; 136 d., 739 ob. č. (1890), 1tř. šk., hájovna. — 6) K. u Těšína, ves t., hejt., okr., fara a pš. Těšín; 40 d., 272 ob. č., 3 n. (1890), 1tř. šk. a fid. statek arcivév. komory těšínské.