Ottův slovník naučný/Králíky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Králíky
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Patnáctý díl. Praha: J. Otto, 1900. S. 43. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Králíky
Související články ve Wikipedii:
Králíky (okres Hradec Králové)
Č. 2366. Znak města Králíky

Králíky: 1) K. (Grulich), okr. m. v Čechách při hranicích slezsko-morav., v hejt. žambereckém, při stanici Moravské pohraniční dr. (K.–Šternberk), 576 m n. m., má 360 d., 44 ob. č., 2895 n. (1890), kommissařství fin. stráže, celní úřad, četn. stanici, poštu, telegraf, vikářství, farní kostel sv. Michala arch. ze XVII. stol. (1618 far.), klášter Voršilek s dívčím pensionátem a 3tř. měšt. šk., 5tř. šk. obec. pro chl. a dív. a 3tř. měšt. chl., st. odbor, pro průmysl dřevařský a průmysl, pokrač., lékárnu, špitál, nemocnici, radnici, spořitelnu, pojišťovací spolek proti škodám z ohně, měšť. pivovar, mlýn, pilu, 3 tkalcovny na len, bavlnu a hedvábné zboží, mandlovnu, výrobu hraček a poutního zboží, řezbářství, dřevařství, tkalcovství a obchod se lnem, knihtiskárnu. Fid. panství (3201.55 ha) se dvorem, pivovarem, sladovnou a par. pilou Mich. hr. Althanna. Půl hod. vých. Kopeček Matky Boží (v. t.). Ještě poč. XIV. st. byly K. malým místem, teprve otevřením zde hor počaly vzrůstati. Tehdy příslušely ke hradu Žampachu, náležejícímu pp. z Potštýna. Karel IV. daroval Žampach (1357) Čeňkovi z Potštýna, výslovně jmenuje při tom hory králické. Po Janu Burjanovi z P. koupil (1577) K. Zdeněk z Valdštýna, jenž udělil Králickým různé svobody a na jeho přímluvu vysazeny jim 4 výr. trhy. Tento ještě před svou smrtí odkázal své jmění manželce Anně roz. z Redern, jež vstoupila ve sňatek s Bohuslavem Jáchymem Hasištejnským z Lobkovic, jemuž umírajíc odkázala statek králický. R. 1604 dědila K. Eva z Valdštýna provdaná do rodu hrabat z Hohenlohe; r. 1628 prodala je generálu Gottfriedovi Jindř. z Pappenheimů, po smrti jeho syna dostaly se vdově Kateřině provd. později do rodu althannovského, při němž dosud trvají. Kdy na město povýšeny a znakem nadány, neznámo. Znak (viz vyobrazení č. 2366.): v červeném štítě meč ostřím vzhůru postavený, na jehož dolní části hornické znamení. — Okresní soud králický má na 126.79 km2 2372 d., 298 ob. č., 14.631 n.; z 15.073 přít. obyv. 15.018 katol., 18 evang., 37 žid.; z těch 7061 muž., 8012 žen. (1890). — 2) K. ves t., hejt, okr. a pš. N. Bydžov, fara Metličany; 37 d., 203 ob. č. (1890), 1tř. šk.