Ottův slovník naučný/Konskripce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Konskripce
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 733. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Konskripce (z lat.) neboli soupis veškerých mladíků dospívajících do věku pro začátek branné povinnosti děje se v Rakousko-Uhersku takto: Představení obcí na základě výpisů z matrik vybízejí každý rok na začátku října veškeré do obce příslušné, v obci se zdržující a v obci narozené mladíky, povinné ku příštímu odvodu, aby se dostavili v listopadu k soupisu, aneb aby oznámili a omluvili nemožnost hlásiti se osobně. Přihlášky těchto branců zapíší se do seznamů, t. j. branců příslušných, cizích a nezvěstných. Nové seznamy zakládají se pouze pro I. třídu dle stáří, t. j. pro brance nejmladší, kteří přijdou k odvodu ponejprve, kdežto seznamy II. a III. třídy, t. j. branců, kteří u odvodu již byli, nebyvše odvedeni, jen se opravují aneb doplňují. Do seznamů těch zapisují se okolnosti pro brannou povinnost důležité, totiž jest-li který branec ve vazbě buď vyšetřovací nebo trestní, ve vyšetřování na svobodě, pak vady, které kterého činí patrně neschopným pro službu vojenskou. Obce uzavřevše soupis koncem listopadu předloží seznamy se všemi přílohami, t j. průkazy, žádostmi o osvobození z povinnosti branné a pod., úřadu politickému (okresu a p.) na prozkoumání. Opis seznamů prozkoumaných, po případě opravených nebo doplněných vrátí se pak obcím, které jsou povinny vyložiti je po 8 dní na obecním úřadě k volnému nahlédnutí. Nehlásení se mladíků k soupisu tresce se na nich, rovněž nesprávnosti v seznamech na představeném obce, jenž za to je zodpověden. K. se svými seznamy pak slouží za podklad odvodu. FM.