Ottův slovník naučný/Klvaňa

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Klvaňa
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 418–419. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Josef Klvaňa

Klvaňa Josef, přírodopisec a národopisec český (* 1857 ve Vídni), vystudoval střední školy v Lipníku a Olomúci, přírodní vědy na universitě v Praze. Byl assistentem prof. Bořického, později prof. Vrby při Museu král. Českého, od r. 1882 učil na gymnasiu v Kroměříži, od r. 1884 na gymn. v Uh. Hradišti, od r. 1894 byl okresním školdozorcem na Hodonínsku, od r. 1898 jest ředitelem gymnasia v Kyjově. Jest dopisujícím členem české akademie a říšského geol. ústavu, konservátorem centr. kommisse ve Vídni, konservátorem Frant. Musea v Brně a zakládajícím členem národop. musea v Praze. Věnoval se petrografickým, mineralogickým a geologickým studiím krajin českých, moravských a slezských a národopisnému studiu Moravy a Slezska. Z přírodopisných jeho prací uvádíme vedle řady pojednání ve »Zprávách čes. uč. spol.«, v brněnském spolku přírodop., v pojedn. říšského geol. ústavu, v časopisu Matice Moravské a časopisech »Vesmír«, »Komenský« a »Zora« tyto: Dokončení spisu Bořického Petrolog. studia porfýr. hornin v Čechách (»Archiv přírodov. prozk. Čech«, 1881; totéž něm.); Nerosty Moravy a Slezska dle nalezišť s úvodem geol. a mapkou geol. (»Bibl. paedag.«, 1882); Geologie českého Rudohoří dle Gust. Laubea. Zkrác. vyd. české (»Archiv přírodov. prozk. Čech«, 1882 a 1889); Geologická mapa král. Českého (Praha, 1883); Geol. nástin okolí kroměřížského (progr. gymn., Kroměříž, 1883); Petrologická studia svrchního siluru českého (dissertační práce, Praha, 1883); O geolog, poměrech Moravy a Slezska, s mapou geol. (»Časop. mus. spol. olomúckého«, 1883—87); O třetihorních sopeč. horninách na Moravě a Slezsku (Progr. gymn., Uh. Hradiště, 1885); Upravený text k názor. atlasu živočišstva (Uh. Hrad., 1885—87); Nerosty král. Českého dle nalezišť (t., 1886); Historický vývoj názoru o přírodě (Progr. gymn., t., 1886); Petrogr. příspěvek k poznání vyvřelých hornin na Moravě a ve Slezsku (Progr. gymn., t., 1889); O erupt. horninách tešenitových a pikritových na severových. Moravě (»Rozpravy Česk. akad.«, 1892); Údolí Vltavské mezi Prahou a Kralupy. Petrogr. studie (»Archiv přírodov. prozk. Čech«, 1893, totéž něm.); O geol poměrech Moravy, s mapou geol. (»Vlastivěda Moravy« 1897); Tešenity a pikrity Moravské (»Rozpr. Česk. akad.«, 1897); Krajinný ráz Moravy (»Vlastivěda Moravy«, 1898). Z národopisných prací jeho uvádíme vedle četných pojednání v »Čes. Lidu«, »Světozoru« a »Časop. olomúc. musea« (provázených četn. obrazy provedenými na základě četných fotografií autorem pořízených) tyto: Ueber die Trachten der Mahr. Slaven (Oest.-Ungar. Monarchie; Mähren, Schlesien, 1896); O lidovém kroji na Moravě a Slezsku (»Narodop. výstava českoslov.«, 1895); Kroj lidu slovenského na Moravě (»Annales musei Franciscei«, 1897—98); Vinohrady na Morav. Slovácku (Sborník národop., 1898).