Ottův slovník naučný/Kerberos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Kerberos
Autor: Vladislav Kalousek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 178. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Kerberos
Související na Wikidatech: Kerberos

Kerberos (lat. Cerberus), dle Hésioda syn Tyfaonův a Echidnin, tedy bratr Hydry, nemejského lva a Orthra, dvouhlavého psa Géryonova, byl strážcem u bran Hadu, dle obecné představy obludný, (obyčejně) tříhlavý pes s hady kol těla, na krku nebo na konci ocasu, jenž prý se lísal vstříc těm, kdož do Hadu vstupovali, těm však, kdo se pokoušeli odtamtud uniknouti, hrozil pozřením. Na rozkaz Eurystheův byl od Héraklea beze zbraní udolán a u Tainaru na povrch zemský vynesen (v. Héraklés). Obdobou jeho u Indů dle Kuhna je Çabala, jeden ze psů Saramejských, a germánský Garmr. Dle výkladu Immischova K., pro něhož dáván zemřelým medový koláč (μελιτοῦττα), obvyklá to oběť hadův, je vlastně podzemský had ve službách Hadových, jakož hadi pokládáni za symboly, posly a sluhy bytostí podzemních, a zván v tom smysle κύων Ἅιδου — sluha Hádův. klk.