Ottův slovník naučný/Kasalický

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kasalický
Autor: Martin Kolář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. s. 15-16 Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kasaličtí

Kasalický nebo Kasalský, jméno vladyk, jichž v Čechách byl dvojí rod: jedni psali se z Kasalic v okresu přeloučském, druzí z Kaštic. K-ch z Kasalic erb rovnal se erbu Košíků z Lomnice, kteří dle Dalemila měli tatara s kabelí, Kaštičtí měli helm na štítě s praporečky a ostruhami. Petr Zálabský z Kasalic zpravuje s prodávajícím Alexandrem ze Stvolenek r. 1440, Jan z Kasalic připomíná se r. 1466 v archivu olešnickém jako svědek. Salomena z Mečkova, vdova po někdy Václavovi z Kasalic, pohnala Jana Vohništka z Vohnišťan, Petra Apolena ze Skřivan, Mikuláše Bořitu z Kasalic na Týnci a Jiříka z Kasalic rukojmě, že slíbili za nebožtíka manžela jejího za věno 250 k. g. č., ale tomu dosti neučinili (1503). Petr Kasalský z Kasalic byl v r. 1528-30 purkrabím na Hluboké. Diviš Mrzák z Kasalic r. 1415 připomenutý byl z rodu pánů z Miletínka. K-ičtí z Kaštic byli patrícijskou rodinou města Kolína a teprve od r. 1541 začali užívati přídomku z Kaštic. Pocházeli ze Zibohlav, odkud Zikmund K. do Kolína se přistěhovav koupil dvůr na předměstí kouřimském r. 1500, k němuž přikoupil r. 1518 šosovní dvůr v Polepích. Záhy byl mezi obecními staršími a naposled jmenuje se r. 1527. Syn jeho Jan zfreimarčil r. 1547 kolínský dvůr s Václavem Popelem z Vesce za Pašiněves, nynější Pašinku; druhý syn Jiřík dostal dvůr v Polepích a Matouš dvůr v Zibohlavech. Jan († 1560) měl syny Václava, Jindřicha, Zikmunta a Jiříka, ze kterých Václav dvůr v Zibohlavech zdědil po Matoušovi. Jindřich, Jiří a Zikmunt K-ičtí z Kas. umřeli v moru r. 1582 v Pašiněvsi. Jindřichova dcera Lidmila provdala se za Michala mlynáře z Kravar. Jiřík na Polepch zemřel r. 1542, zůstaviv dva syny, Pavla a Matyáše; Pavel zůstal na Polepích a Matěj koupil dvůr ve Klích, r. 1582 nabyl dvoru Křinovského v Kolíně a zemřel r. 1585. Pavel Polepský † již r. 1568, načež vdova jeho Markéta z Olbramovic provdala se za Václava Hrabáně z Přeruběnic. Když r. 1580 zemřela, ujali synové její Jiřík a Burian otcovský statek, který po brzké smrti Jiříkově držel samojediný Burian. Ten r. 1582 purkraboval ve službách Petra Voka z Rosenberka na Třeboni a prodal r. 1593 svůj dvůr v Polepích Kolinským, usadiv se na dvoře krčínovském, který zdědil po strýci Matěji. Veliký mor r. 1598 zachvátil ho i s manželkou Juliánou z Valdšteina a celou rodinou; jediná dcera Dorota zůstala na živě. Provdavši se r. 1613 za Jana Václava Straku z Nedabylic, vzala Dorota svého manžela na spolek jmění, a když zemřel, podruhé se vdala za Karla Zikm. Sudkovského z Henderšdorfu. Vladyka tento byl zpustlý a marnotratný, tak že s ním svůj statek Dorota úplně zmrhala a konečně oba o vyprošeném na otci chlebě živi byli, až r. 1647 brzo po sobě zemřeli. Do rámce genealogického nemohli jsme dostati Petra K-kého z K., jenž r. 1550 Hodkov na Čáslavsku koupil, který již r. 1556 jeho vdova Anna z Úloha prodala. Klř.