Ottův slovník naučný/Kartesianismus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Kartesianismus
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 3. str. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
René Descartes

Kartesianismus značí přívrženství k zásádám filosofického učení Descartesova (v. t.) a reformní hnutí filosofické tímto vybuzené, jež ovšem nejmocněji se projevilo ve stol. XVII. hned na přímý popud novot Descartesem uváděných. Poněvadž pak na zevnějšek učení jeho charakterisováno je stanovením protivy mezi duší a tělem, značí k. tolik jako dualismus. O dalším vývoji a osudech učení Descartesova viz Francie str. 535.