Ottův slovník naučný/Jurisdikční norma

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jurisdikční norma
Autor: Ferdinand Pantůček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. s. 693. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Jurisdikční norma (předpis o soudní pravomoci) zove se soubor zákonných předpisů upravujících pravomoc soudů i příslušnost soudní k rozhodování právních záležitostí. Pokud jde o příslušnost rak. soudů civilních, platila do 1. ledna 1898 j. n. vydaná cís. nař. z 20. list. 1852 č. 251 ř. z., nadepsaná »zákon o oboru působnosti a příslušnosti v občanských záležitostech právních«. Tato j. n. rozpadala se ve 4 oddíly (hlavy), z nichž první zahrnoval všeobecné předpisy o příslušnosti soudní vůbec, druhý obsahoval ustanovení o předmětné a místní příslušnosti v rozhodovacím řízení sporném, v řízení exekučním a řízení konkursním, třetí choval předpisy o příslušnosti soudní ve věcech nesporných a čtvrtý (§ 93.) upravoval příslušnost soudu k rozhodování o prostředcích opravných. – Dnem 1. ledna 1898 nastoupila nová j. n. zavedená zákonem ze dne 1. srp. 1895 č. 112 ř. z. s úvodním zákonem z téhož data č. 111 ř. z. Tato j. n., mající širší nadpis: »zákon o vykonávání moci soudní a o příslušnosti řádných soudců v občanských věcech právních«, rozpadá se ve tři části, z nichž prvá (§§ 1. až 48.) věnována jest »moci soudní vůbec«, druhá, nejobsažnější (§§ 49.–104.), upravuje příslušnost v řízení sporném, čásť třetí, zahrnující jen 18 článků (§§ 105.–122.), podává ustanovení o příslušnosti v záležitostech soudnictví nesporného. V čásť prvou (díl všeobecný) pojaty jsou i předpisy vztahující se k zevnější organisaci soudu a soudních orgánů a k odmítnutí těchto. Čásť druhá pojednává nejprve o předmětné příslušnosti soudní v různých druzích soudnictví, načež uvádí předpisy o místní příslušnosti soudů k rozhodování rozepří povolaných. Nová j. n. nemá předpisů upravujících příslušnost soudní v řízení exekučním. Ustanovení toho se týkající položena jsou v nový exekuční řád ze dne 27. kv. 1896 č. 79 ř. z. Obor působnosti vojenských soudů v ohledu civilním i trestním upravuje vojenská j. n., daná zák. ze dne 20. kv. 1869 č. 78 ř. z. Pokud jde o příslušníky zemské obrany, byla tato vojenská j. n. částečně zbavena moci zákonem ze dne 23. kv. 1871 č. 45 ř. z. § 14., kterým osoby náležející k zemské obrané v civilních záležitostech právních civilním soudům byly podřízeny. Dalšího obmezení doznala vojenská j. n. článkem II. č. 2. úvodního zák. k nové civilní j. n-mě, který vůbec její §§ 10. a 11., soudní příslušnost ohledně některých záležitostí nesporných pro osoby vojenské upravující, platnosti zbavil. Ve spisech vědeckých nebo vyřízeních úřed. cituje se j. n. z pravidla skratky: J. N., j. n., jur. n. nebo jur. nor. Pčk.