Ottův slovník naučný/Johnsdorf Benedikt

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Johnsdorf Benedikt
Autor: Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. s. 590. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Johnsdorf Benedikt, kronikář († 13. čce 1503), od r. 1470 do smrti opat kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina u Panny Marie na Písku ve Vratislavi, sepsal Chronicon Bohemiae (rukop. univ. knihovny ve Vratislavi IV Q 205; opis, jejž učinil Klose, tamže v knihovně městské), které větším dílem opírá se o Aeneáše Sylvia, ale pro dobu, o které J., jenž bedlivě sledoval průběh současných událostí politických, mohl referovati jako současník, má nemalou cenu. Tuto čásť kroniky J-ovy z l. 1468—90 vydal Wächter ve Scriptores rerum Silesiacarum XII, str. 107 až 123. Palacký kroniky té, která sáhá jen do smrti Matiášovy (1490), užil a praví o ní, že o válce mezi Vladislavem a Matyášem podává zprávy často lepší, než jsou stranná líčení Dlugošova a Eschenloerova. Nk.