Ottův slovník naučný/Javorník

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Javorník
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha : J. Otto, 1898. S. 128. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Javorník
Související články ve Wikipedii:
Javorník (Dlouhý Most), Javorník (okres Benešov), Javorník (okres Hodonín), Javorník (okres Jeseník), Javorník (okres Svitavy), Javorník (okres Ústí nad Orlicí), Javorník (Rudník), Javorník (Vacov)

Javorník: 1) J., ves v Čechách, hejt. Benešov, okr. Vlašim, fara Štěpánov (částečně Keblov), pš. Štěpánov u Vlašimi; 37 d., 289 ob. č. (1890), myslivna a samota Peklo. — 2) J., Javorníky, Javornice, osada t. při prav. bř. Sázavy, hejt. a okr. Benešov, fara a pš. Poříčí n. S.; 19 d., 141 ob. č. (1890). — 3) J. (Jaberlich), ves t., hejt. a okr. Liberec, fara a pš. Dlouhé Mosty; 54 d., 267 ob. n. (1890). — 4) J., ves v hejt. vysokomýtském, viz Javorníček. — 5) J., ves t. na Král. Hvozdě, hejt. Sušice, okr, Kašp. Hory, fara a pš. Stachy; 65 d., 508 ob. č. (1890). K obci náležejí samoty: Blahov, Říhov a Tejmlov. — 6) J. (Mohren), far. ves t., hejt. Vrchlabí, okr. Hostinné, pš. Heřm. Sejfy; 149 d., 899 ob. n. (1890), kostel sv. Martina, nákladem zdejšího rolníka Viléma Erbena vystavěný, stal se r. 1785 farní, špitál (pro 6 osob), 3tř. šk., slévárna a strojírna, továrna na papírové a dřevěné cífky pro přádelny, mlýn, pila, popluž. dvůr, myslivna. Přísluší sem osada Helfendorf. Za starodávna stávala zde tvrz s manským statkem, příslušná ke hradu Trutnovu. Na tvrzi připomíná se r. 1528 Martin Radikovský z Hrádku, r. 1533 Adam Zylvár z Pilníkova a ten jej připojil k Břecšteinu. Od r. 1808; s Heřm. Sejfy tvoří samostatný statek, jenž jest majetkem Jos. Klugeho.

7) J., ves na Moravě v krajině slovácké, hejt. Hodonín, okr. Strážnice, fara a pš. Velká u Strážnice; 218 d., 1024 ob. č., 6 n. (1890), z nichž 1000 jest evangelíků, evangel. fara, kostel a škola (z r. 1782), spořitelní a zálož. spolek, poblíž několik mlýnů. Nejnověji projektována tudy dráha z Veselí n. M. k moravsko-uherským hranicím. Obyvatelé provozují rolnictví a sadařství a pálí slivovici. R. 1827 celá obec vyhořela. — 8) J., ves t., hejt. Mor. Třebová, viz Javorníky.

9) J. (Stadt Jauernig), město ve Slezsku na úpatí Johannisberku, v hejtm. frývaldovském, farnosti johannisberské; má 214 d., 1778 ob. n. (1890), okr. soud, kommissařství fin. stráže, celní úřad, 4tř. obec. školu pro chl., 5tř. soukr. s právem veř. pro dív., spořitelnu, továrnu na stroje, 4 mlýny, pilu, výrobu mýdla a svíček, závody na výrobu zboží pleteného a stávkového; tu a v okolí značná výroba bavln. a lněn. zboží. Na blízku doly na stříbrnou rudu. Deskový statek viz Javorník ves. Nedaleko města farní osada Johannisberk (v. t.) se zámkem, který se rovněž J. nazýval. Kdy a od koho J. založen, není známo. R. 1342 jmenuje se městečkem, ale pravdě podobno, že v r. 1506—20 na město povýšen. V tu dobu spadá též udělení znaku. J. jest rodištěm Ant. Petra, svými spisy o slezských hradech a zámcích zasloužilého, a něm. básníka Jos. Krist. Zedlitze. Co se týče dějin, viz Johannisberk a Fr. Slámy »Vlastenecké putování po Slezsku« (Praha, 1886). — Okr. soud javornický obsahuje 11 polit. obcí se 13.445 ob. n.; ze 14.164 přitom, ob. 14.062 katol., 78 ev., 24 žid., z těch 6489 muž., 7675 žen. — 10) J. ves (Dorf Jauernig), ves t., okr. a pošta město J., fara Johannisberk; 162 d., 1046 ob. n. (1890), kostel sv. Kříže na hřbitově, 2tř. šk., 4 mlýny, tkalcovství. Deskový statek ve výměře 59.55 ha půdy jest majetek města J-u.

11) J. (Jauerburg), ves v Kraňsku, okr. hejt. Radovljica, okr. soud Koroška Bela; má pš., telegr., železniční stanici, 32 d., 305 obyv. (289 slov., 16 něm.) a železné huti.