Ottův slovník naučný/Jarník (dodatek)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jarník (dodatek)
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýosmý díl. Praha : J. Otto, 1909. S. 695—696. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Jan Urban Jarník, Autor:Hertvík Jarník
Heslo ve Wikipedii: Jan Urban Jarník

Jarník Jan U. v posledních letech věnoval se hlavně činnosti veřejné. studentské a okrašlovací. Tak napsal ke sjezdu českých professorů o letnicích r. 1902 brošuru: Humanitního spolku slasti a strasti. O sociální otázce studentské přednášel častěji, mezi jiným též při manifestační schůzi na Žofíně r. 1905. Sem náleží článek Per aspera ad astra v »Prázdninách« r. 1906 v Brně a Kus retrospektivy v almanachu »Majales« v Litomyšli r. 1907. V kuratoriu Mensy akademické se staral o informaci veřejnosti. Tak napsal již v květnu 1900: O poměru Mensy akad. ke spolkům a fondům podpůrným a jiné články, posledně Návštěva Milostivé v Mense akademické, o vánocích 1906. Z jara 1903 založil »Svépomoc«, spolek pro opatřování zaměstnání nemajetným studujícím čes. vysokých škol pražských, jehož předsedou byl po prvních 5 roků, staral se o zřízeni kanceláře sociálně-statistické studentstva vysokoškolského v Praze, dal popud k pořádání I. všestudentské slavnosti 1904 a t. r. založen jím jako trvalý její výsledek Svaz českoslovanského studentstva, k němuž se odnáší otisk jeho přednásky: O genesi a úkolech Svazu. Co se týče akce okrašlovací, spadá sem založení Svazu českých spolků okrašlovacích koncem r. 1904, jemuž věnováno mnoho přednášek a článků. Prvním z nich byl: O důležitosti spolků okrašlovacích a potřebě jich organisace v časopise »Zátiší« a ve Studentském almanachu r. 1904, poslední O úkolech okrašlování, otisk přednásky o slavnosti akadem. spolku »Dobroslav« v Hradci Kr. r. 1908. V uznání této své intensivní činnosti J. byl jmenován čestným členem přečetných institucí; stal se též officier d'Académie v Paříži a řádným členem Čes. akademie a uděleno mu též čestné měšťanství v jeho rodišti Potštýně, kde jmenován též čestným členem založeného jím spolku okrašlovacího, jehož jest téměř plných 30 roků předsedou. O svých studiích rumunských otiskuje serii článků ve 43. ročníku měsíčníku »Convorbiri Literare« v Bukurešti pod názvem Drumul pe care am mers (Cesta, kterou jsem šel). [red 1]

Jarník Hertvík, romanista čes. (* 12. pros. 1877 ve Vídni), syn před. Vybyv gymnasium v Praze, absolvoval filos. studia ve Vídni, kdež r. 1900 nabyl doktorátu; krom kratší cesty mezi Rumuny r. 1899 pobyl na studiích ve Štrasburce i v Paříži. Působil od r. 1904 při knihovně pražských technik, od r. 1908 jest úředníkem Zem. knihovny a docentem franc. literatury na čes. technice v Brně. Samostatně vydal: Studie über die Komposition der Fierabras-Dichtungen (Halle, 1903); několik drobných článků v odborných časopisech. Přispíval též do Ottova Slovníku Nauč.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Dodatek k heslu Jarník, uveřejněnému v 13. dílu.