Ottův slovník naučný/Jamné

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jamné
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 1051. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Jamné (rozcestník)
Související články ve Wikipedii:
Dolní Jamné, Jamné, Jamné (Boršov nad Vltavou), Jamné (Tišnov), Jamné nad Orlicí, Vysoké Jamné

Jamné: 1) J. (Jamles), osada v Čechách u Vrabče, hejt., okr. a pš. Budějovice, fara Boršov; 15 d., 135 ob. č. (1890), ložisko hněd. uhlí, vápenné lomy. — 2) J., Jamný, farní expositura t. v hornaté krajině, hejt. a okr. Žamberk, pš. Jablonné n. Orlici; 223 d., 1734 ob. č., 21 n. (1890), kostel N. Trojice, 4tř. škola, 2 mlýny, pila, výroba kartáčů a štětek po domácku, myslivna. Zde usazeno as 300 uher. cikánů. Jméno odvozuje se dle staré pověsti od jam, do nichž bývali vlci v těchto místech chytáni. Ves založena záhy na panství landšperském, ač připomíná se teprve r. 1409. Bývalá lokalie povýšena r. 1891 na far. exposituru. — 3) J. Dolní, Jamný D. (Unter-Jamny, Gamling), far. ves t., hejt. Teplá, okr. Bezdružice, pš. Nová Sázava; 73 d., 408 ob. n. (1890), 3tř. šk., fid. dvůr Karla kn. Löwenšteina. R. 1227 příslušela ves ke klášteru zderazskému v Praze, r. 1350 připomíná se tu far. kostel, jenž po bitvě bělohorské co farní zanikl; teprve r. 1696 fara obnovena. — 4) J. Vysoké (Hohen-Jamny), ves t., hejt. Teplá, okr. Bezdružice, fara a pš. Leškov; 45 d., 279 ob. n. (1890), 1tř. šk.

5) J., far. ves na Moravě, hejt., okr. a pš. Jihlava; 74 d., 503 ob. č. (1890), kostel Nalezení sv. Kříže, 1tř. šk., mlýn. Alod. statek zaujímá 663 ha půdy; náleží k němu zámeček se dvorem, majetek Jana Nussbauma. V nejstarší době náleželo J. benediktin. opatství v Třebíči, později dostalo se do rukou světských. R. 1590 připomíná se tu svob. dvůr, foitství, mlýn a tvrz s pěknou zahradou. R. 1620 seděl na J-m Hynek Grünn ze Stürzenberku, jemuž pro účastenství v odboji stavovském J. zabráno a prodáno Šmilaurovi ze Šmilova, jenž je daroval nově založené jesuitské kolleji v Jihlavě. Jesuité vystavěli tu zámeček se dvorem. Po zrušení jmenované kolleje (1780) ponechán statek J. Václavu Kalcherovi dědičně za roční nájem, jejž teprve nynější majetník ve 20 lhůtách r. 1849 vybavil. Kostel vystavěn mezi r. 1702—5 na místě, kde postavili jesuité původně jednoduchý kříž. R. 1825 byla při kostele náboženskou maticí zřízena lokalie. — 6) J., ves t. (hejt. a okr. Tišnov), viz Jamný.