Ottův slovník naučný/Interrex

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Interrex
Autor: Josef Miroslav Pražák, redakce
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 695. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Interrex (lat.), mezikrál: 1. Ve starém Římě připadají auspicia po smrti králově opět senátu, jenž volí ze sebe losem jednoho senátora patricijského, aby vedl správu říše až do volby nového krále. Senátor ten slul i. Úřad jeho však trval pouze pět dní, po jichž uplynutí jmenoval svého nástupce, druhého i-rega, a ten po případě dalšího, až volba krále byla vykonána. První i. však nebyl oprávněn předsevzíti volbu krále. – 2. V království Polském zastával úřad i-rega primas království Polského, arcibiskup hnězdenský; trvale spojen byl úřad ten s arcibiskupstvím hnězdenským po vymření rodu Jagajlovců r. 1572 zavedením království volebníno. Primas stal se tím prvním po králi, svolával sněmy, řídil volby krále, přijímal cizí poselství a vedl zahraniční politiku místo krále. Nebyl-li v době interregna stolec arcibiskupství hnězdenského obsazen, byl i-regem biskup kujavský, a když ani toho nebylo, biskup poznaňský. Srv. Interregnum. Pk. red.