Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Huyot

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Huyot
Autor: Jaroslav Urban
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 946. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Huyot [yjó] Jean Nicolas, architekt franc. (* 1780 v Paříži — † 1840 t.). Studoval na akademii za Davida a Peyerea, kdež také obdržel první cenu za projekt paláce. Od roku 1808—12 dlel v Prénestu (staré Palestrině), kdež studoval staré památky a své objevy shrnul v »Plánu restauračním starého Říma«, jejž uveřejnil r. 1820. Roku 1817 odcestoval s Forbinem na Východ, kdež v Cařihradě provedl návrh paláce pro francouz. vyslance. V Egyptě rovněž věnoval se studiu starých památek této země, topografii starých Théb a zřícenin nubských; v Malé Asii a Archipelagu kreslil vynikající antické památky. Bohatství prací, jež přivezl ze svých cest, značnou měrou přispělo k jeho jmenování professorem historie architektury na École royale des Beaux-Arts a téhož roku členem Akademie des Beaux-Arts. Z dalších prací H-ových uvádíme pokračování oblouku vítězného (s Goustem), projekt chrámu na Mont Valérien, projekt chrámu sv. Karla, plán k restauraci paláce spravedlnosti a j. Ubn.