Ottův slovník naučný/Hospitál

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Hospitál
Autor: František Ehrmann
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 656. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Špitál

Hospitál (lat. hospitale, odtud špitál) je dům neb ústav, do něhož za plat nebo darmo pohostinu přijímají všeliké neduživce a ubožáky. Takových ústavů zřídila křesťanská láska k bližnímu nesčetné množství od časů císaře Konstantina Velikého, kdy se dostalo veřejné svobody vyznavačům víry Kristovy. Proto také bývaly skoro všecky takové ústavy ve správě církevní. V nové době nastupují na místo h-ů podobné ústavy státní, které však ve mnohé příčině nenahrazují církevních. Podle různých neduhův a nedostatkův osob do toho onoho h-u přijímaných rozeznávají se také různé h-y: chorobince, chudobince, nalezince, nemocnice, sirotčince, ústavy hluchoněmých, choromyslných, slepých a jiné. — H-em po výtce rozumějí někteří ústavy na pohoštěnou pocestných, poutníků, jako je na př. v Jerusalemě h. pro rakouské poutníky. Ehr.