Ottův slovník naučný/Horten

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Horten
Autor: Karel Kadlec
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 641. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Horten Johann Berhard, vynikající právník rak. z doby Marie Terezie a Josefa II., proslul jako spracovatel prvého dílu občanského čili t. zv. zákonníka Josefinského. Když Codex Theresianus (v. t.) r. 1766 Marii Terezii byl předložen, vznikl proti němu odpor ve státní radě a naléháno na jeho přepracování. Císařovna nařídila nejprve přepracování 1. dílu a práci svěřila koncipistovi státní rady H-ovi, který codex přísně zkritisoval jako nedostatečný. H. měl se zdržeti věcných změn a přestati jen na změnách formálních. Práci započal v lednu r. 1771 a skončil v květnu t. r. Elaborát jeho byl základem pro porady konané v červenci a na počátku srpna 1771 ve státní radě. Také resultát těchto porad měl H. spracovati (Zencker jakožto referent kompilační kommisse byl poradám státní rady přítomen). Dne 17. listopadu 1771 předložil H. uložené mu přepracování i. dílu Tereziánského kodexu, jež záleželo v tom, že z prvotního návrhu zákona učiněn byl výtah. I o tomto přepracování byly v květnu a červnu 1772 konány porady (bez přibrání kompilační kommisse), a práce od ministerské konference přijata. Císařovna však přepracování H-ovo odkázala v srpnu 1772 kompilační kommissi za účelem porad. Krátce na to zbaven byl Zencker referátu a H., který byl zatím povýšen za vládního radu, ustanoven sám referentem. Porady kompilační kommisse byly v srpnu 1776 přerušeny. Poslední kapitoly 2. dílu Tereziánského kodexu a 3. díl celý nebyly vůbec předmětem porad. Odpůrci jednotné kodifikace nabyli převahy. Přes to byl po 10 létech (1. list. 1786) aspoň i. díl vydán jakožto zákonník Josefínský. V říjnu 1785 bylo cís. Josefovi II. předloženo H-ovo přepracováni i. dílu. Císař 21. ún. 1786 nařídil jisté změny návrhu, kteréž kommisse k návrhům H-ovým hned učinila, tak že sankce návrhu s nařízením publikace udělena byla již 31. bř. 1786. Přes to protáhla se publikace tím, že Sonnenfelsovi svěřena byla ještě před tiskem rektifikace návrhu ve směru stilistickém. Teprve 1. list. 1786 byl zákon publikován. H. zatím zemřel a úkol sepsati vyhlašovací patent připadl dvornímu radovi Keeszovi, který nyní vedl referát při civilních pracích kodifikačních. — Srv. Harras v. Harrasowsky, Geschichte der Codiíication des osterr. Civilrechtes (Vídeň. 1868). -dle.