Ottův slovník naučný/Hofrychtéř

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hofrychtéř
Autor: Karel Kadlec
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. s. 463–464. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Hofrychtéř královský čili dvorský sudí nad městy královskými (judex curiae civitatum regalium) byl v Čechách pomocník královského podkomořího. Oba tito královští úředníci měli buď společně neb aspoň jeden z nich spolu s písařem objížděti každý rok královská města, dosazovati konšely a vykonávati soudní moc ve věcech pro důležitost buď králi vyhrazených nebo pro těžkost rozhodnutí schvalně odložených. Poprvé připomíná se úřad královského h-e již za krále Jana (1324). Pokud známo, byli h-i voleni vždycky z měšťanstva, a sice obyčejně z osvědčenějších městských rychtářů. – Jako byl v Čechách vedle podkomořího králova nebo království Českého též zvláštní podkomoří králové, tak připomíná se od XV. stol. kromě h-e králova též zvláštní h. králové. Pravomoc obou těchto úředníků králové vztahovala se pouze na t. zv. věnná města. Když r. 1834 oba úřady podkomořské (nad královskými i nad věnnými městy) spojeny byly v jeden úřad a Karel Leop. sv. p. Margelík jmenován byl přednostou spojeného úřadu podkomořského, bylo jméno h-e jakožto zastaralé a bezvýznamné vypuštěno z pojmenování zřízenců nově organisovaného úřadu. Posledním h-em královským byl František Melchers (1812 až 1814) a posledním h-em měst věnných Jan Fr. ryt. Heyszler z Adelshofenu (1807 až 1824). Srv. J. Čelakovského Úřad podkomořský v Čechách. -dlc.