Ottův slovník naučný/Hoelzler

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hoelzler
Autor: Josef Smolík
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 446. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Hoelzler Kunrat (jinak Holzer) v době, kdy Ladislav Pohrobek z poručenství Bedřicha V. (jako cís. III.) byl propuštěn (4. září 1452) a vládu ve Vídni nastoupil (13. září 1452), zastával purkmistrovský úřad ve Vídni, byv spolu zemským pokladníkem arcivévodství Rakouského. Platnými službami získal si důvěru panovníka Ladislava a těšil se jí i pak, když tento korunován byl za krále českého. Vytýkáno mu sice zejména od šlechty rakouské, že se nad slušnost vypíná a především vlastního prospěchu si hledí, nicméně nejširší kruhy vídeňské nemálo si ho vážily. H. mezi jiným konal též důležitá poselství k Jiřímu z Poděbrad, správci král. Českého, jehož přízně dosáhl v té míře, že r. 1457 Jiří za něho vydal 16.000 zlatých (t. j. dukátů), které teprve po roce z Rakous navráceny, nikoli ve zlatě, nýbrž — v habrankách (v. t.) O H-ovi dále se neví nic, nežli že asi r. 1466 náležel ve Vídni ke korporaci tak řečených Hausgenossen (v. t.). Sm.