Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Heřmanice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Heřmanice
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Jedenátý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 180. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Heřmanice
Související články ve Wikipedii:
České Heřmanice, Dolní Heřmanice (Horní Heřmanice), Dolní Heřmanice, Heřmanice (Králíky), Heřmanice (Nová Paka), Heřmanice (okres Havlíčkův Brod), Heřmanice (okres Liberec), Heřmanice (okres Náchod), Heřmanice (Ostrava), Heřmanice (Rouchovany), Heřmanice (Starý Jičín), Heřmanice (Žandov), Heřmanice u Oder, Heřmanice v Podještědí, Heřmaničky (Česká Lípa), Horní Heřmanice (Bernartice), Horní Heřmanice (okres Třebíč), Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí), Svobodné Heřmanice, Velké Heřmanice

Heřmanice: 1) H., Heřmaničky, ves v Čechách, hejt. Čáslav, okr. Habry, fara a pš. Vilímov; 23 d., 143 ob. č. (1890), fil. kostel (v době předhusitské farní), fid. dvůr Eckmühla bar. Rejského z Dubnic. Ves tato připomíná se r. 1281 jako majetek kláštera vilímovského a na poč. XIV. stol. seděli zde zemané (Křápa r. .1318 a potom Modliboh). — 2) H., také H. nad Labem (Heřmanitz), fav. ves t., hejt. Dvůr Král. n. L., okr. Jaroměř, pš. Kuks; 33 d., 18 ob. č., 200 n. (1890), poutní kostel P. Marie z r. 1834 (pův. ze století XIV.) s hrobkou hr. rodiny Valdšteinské, 2tř. šk., mlýn. R. 1583 narodil se na zdejší tvrzi Albrecht z Valdšteina, na jehož pamět zasazena deska na far. domě. Nejstarší známý majetník tvrze H. byl r. 1356 Ruprecht purkrabě Hradecký, po němž následoval rod pánův z Heřmanic, jejichž potomci na poč. XV. st. psali se Plesové Heřmanští ze Sloupna a až do konce XV. st. se zde udrželi. R. 1502 seděl zde Zdeněk Salava z Lípy, pak Jindř. Berka z Dubé (1512—1515), Jiřík Gerštorf z Gerštorfu, jenž celé zboží heřmanické prodal Jaroměři, po bouři r. 1547 konfiskováno, načež H. koupil Jan z Pernštejna, který je po roce prodal Janu Hostinskému z Valdšteina. Jeden z potomků, Hanibal z Vald., prodal H. r. 1615 Mik. Gerštorfovi z Gerštorfu a z Malšic. Na to po několika změnách majitelů koupil r. 1623 H. Albrecht z Valdšteina. Tento za nedlouho prodal je Máří Magd. Trčkové z Lobkovic a od těch dob náležely H. k panství hradišťskému. Viz »Arch. Pam.« III. díl, str. 30; J. Duška v »Ratiboru«, roč. III. (1886); Aug. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze, díl V., str. 84. — 3) H. (Hermsdorf), ves t., hejt., okr., fara a pš. Jablonné; 268 d., 1450 ob. n. (1890), 4tř. šk., 4 mlýny, tkalcovství. Samota Heřmanické Polní Domky. — 4) H., osada t., hejt. Jičín, okr., fara a pš. Nová Paka; 55 d., 312 ob. č. (1890). Na zdejší tvrzi seděli Petr z Kamenice (1395), Václav Mašovec z H. (1414), pak Heřmanští z Doubravice, z nichž Zdislav prodal H. Mik. Kuloví z Chotče a ten (1549), ovšem pusté, Vilémovi Trčkovi z Lípy, jenž je připojil k panství rumburskému. — 5) H. (Hermsdorf), ves t., hejt. Litoměřice, okr. Úštěk, fara a pš. Kravaře (Radoušov); 117 d., 622 ob. n. (1890), 2tř. šk., chmelařství, sadařství a něco včelařství. H. založeny asi v létech 1226—73 na pozemcích kláštera doksanského, — 6) H. (Hermsdorf), ves t. na lev. bř. Ploučnice, hejt. a okr. Čes. Lípa, fara Brenná, pš. Zálomy; 36 d., 160 ob. n. (1890). — 7) H., také H. České, far. ves t., hejt., okr. a pš. Litomyšl; 77 d., 540 ob. č. (1890), kostel sv. Jakuba Vět. (ve XIV. stol. far.), 3tř. šk., popl. dvůr Alberta kn. Thurn-Taxise. Stávala zde tvrz na Plchově kopci, na níž se připomíná na poč. XIV. st. Vítek ze Švábenic, r. 1451 Mik. z Libaně a od r. 1460 Bohuněk z Adršpachu, roku 1506 držel H. Jan Kostka z Postupic k panství litomyšlskému, jemuž však konfiskovány r. 1547 a přivtěleny k panství brandýskému. R. 1652 drženy H. opět k Litomyšli. Ves H. povýšena r. 1502 na městečko, které však v XVII. stol. kleslo na ves; kostel stal se filiálním k Brandýsu a teprve r. 1740 zřízena tu samostatná fara. R. 1310 H. úplně vytopeny. — 8) H., fid. popl. dvůr Vil. kn. Schaumburka, t. u Vestce, hejt. Nové Město n. M., okr., fara a pš. Česká Skalice; I[red 1] d., 72 ob. č. (1890). — 9) H. (Hermsdorf), ves t., hejt. Žamberk, okr., fara a pš. Králíky; 98 d., 451 ob. n. (1890), fil. kostel na hřbitově Nej. Trojice, 1tř. šk. — 10) H. České v hejt. litomyšlském viz Heřmanice 7). — 11) H. Dolní, ves t., hejt., okr. a pš. Lanškroun, fara H. Horní; 83 d., 503 ob. č. (1890), 3 mlýny. — 12) H. Horní, také H. Německé, far. ves t., hejt. a okr. Lanškroun, pš. Výprachtice; 155 d., 1039 ob. č., 21 n. (1890), kostel sv. Jiří, 4tř. šk., 3 mlýny. Souvisí s Dol. H-mi. Samoty: Lány a Záhruba. H. Dol. a Hor. připomínají se mezi statky, které král Václav potvrdil klášteru zbraslavskému. Ves byla původně německá, ale časem se počeštila. — 13) H. Malé v hejt. sedlčanském viz Heřmaničky. — 14) H. Německé viz Heřmanice 12). — 15) H. nebo H. Velké, ves t., hejt. Sedlčany, okr. Votice, fara Arnoštovice, pš. Smilkov; 26 d., 196 ob. č. (1890).

16) H., předměstí města Budějovic na Moravě, hejt. Znojmo; 41 d., 242 ob. n. (1890). — 17) H. (Hermitz), ves t., hejt. a okr. Hranice, fara Špičky, pš. Polom (nádr.); 43 d., 90 ob. č., 153 n. (1890), 1tř. šk. — 18) H. (Hermsdorf), osada t. u Boškova, hejt. a okr. Hranice, fara a pš. Podštát; 20 d., 253 ob. n. (1890), 1tř. šk., mlýn. — 19) H., ves t., hejt. Mor. Krumlov, okr. Hrotovice, fara a pš. Rouchovany; 37 d., 192 ob. č. (1890). — 20) H., špatně Heřmanov, far. ves t., hejt. Val. Meziříčí, okr. Byteš Vel., pš. Křížanov; 44 d., 338 ob. č., 4 n. (1890), kostel sv. Mikuláše bisk., 2tř. šk. — 21) H., špatně Heřmanov (Hermannsdorf), ves t., hejt. a okr. Znojmo, fara Olexovice, pš. Fryšava (na st. dr.); 48 d., 251 ob. n. (1890). — 22) H. Dolní, ves t., na Oslavě, hejt. a okr. Vel. Meziříčí, fara a pš. Tasov; 63 d., 413 ob. č., 8 n. (1890), 1tř. šk., na Oslavě mlýny Hamža a Pirochta. — 23) H. Horní, ves t., fara Budíkov, pš. Uhřínov; 43 d., 264 ob. č. (1890), 1tř. šk.

24) H., Heřmanice (Hermanitz), ves ve Slezsku, hejt. Bílsko, okr. Skočov, fara a pš. Ustroň; 72 d., 770 ob. pol., 9 č., 66 n. (1890), 1tř. šk., lihovar, mlýn, továrna na lepenku a papír, výroba ozdobného zboží pro knihaře, Korunní statek komory těšínské. Sem náleží osada Hermannstadt. — 25) H., také H. Svobodné (Freihennersdorf), far. ves t., hejt. Bruntál, okr. Benešov; 190 d., 20 ob. č., 1065 n. (1890), kostel N. Trojice, 2tř. šk., záložna, pš., pivovar, lihovar, 5 mlýnů, značné lomy (asi 10) na břidlici. H. připomínají se r. 1250 v listině pap. Innocence IV., potvrzující klášteru velehradskému jeho statky. Roku 1691 náležely H. jako samostatný statek Janu Václ. Sedmohradskému z Sedmohradu; po něm ujal H. Frant. Maria sv. p. Gerboni, pán na Městci. — 26) H., špatně Herzmanice, ves t., hejt. Fryšták, okr. Bohumín, fara Polská Ostrava, pš. Hrušová; 124 d., 1166 ob. č., 143 pol., 7 n. (1890), fil. kaple sv. Marka, 2tř. šk., fid. statek s popl. dvorem Jana hraběte Wilczka. — 27) H. (Erbersdorf), ves t., viz Hervinovy28) H., Heřmanovice (Herrmannstadt, Hermannstadt), far. ves t., hejt. Frývaldov, okr. Cukmantl; 457 d., 2385 ob. n. (1890), kostel sv. Ondřeje, 3tř. šk., pš., 2 mlýny, pila, žel. doly. Směrem k Cukmantlu poutnické místo Mariahilf. Samoty Drachenburk, Hammervogt a Vogelgang. — 29) H., špatně Heřmánky Velké (Gross-Hermansdorf), ves t., hejt. Opava, okr. a pš. Odry, fara Veska; 68 d., 439 ob. n. (1890), kaple sv. Jana, 2tř. šk. — 30) H. Horní (Ober-Hermsdorf), ves t., hejt. Frývaldov, okr. Javorník, fara a pš. Bernartice; 57 d., 342 ob. n. (1890), 1tř. šk. a slezská hospodář, zem. střední šk.; alod. statek (233.54 ha) se zámkem jest majetkem Jana Gerblicha. — 31) H. Malé, ves t. v hejt. opavském, viz Heřmaničky 3.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Nedotisknutá kompletní číslovka.