Ottův slovník naučný/Hardouin

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hardouin
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 883–884. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Jean Hardouin (francouzsky)

Hardouin [ardue͡n] Jean, theolog a filolog franc. (* 1646 v Quimperu — † 1729 v Paříži). Vstoupiv r. 1666 do řádu jesuitského, stal se r. 1683 bibliotékářem při kolleji Ludvíka Velkého v Paříži. Mimo theologii obíral se horlivě jazyky klassickými, archaeologií, numismatikou, chronologií, filosofií a dějinami, ale při tom všude jevil vášnivou zálibu v hypothesách naprosto bezpodstatných a paradoxních. Tak ve spisech Prolegomena ad censuram veterum scriptorum (Paříž, 1693) a Chronologia ex nummis antiquis restituta (t., 1697, 2 d.) tvrdil, že nejen největší čásť řeckých a římských mincí jest moderního původu, nýbrž že všechny památky řecké a římské literatury mimo Cicerona, Vergiliova Georgika, Horatiovy Satiry a Listy a Plinia staršího jsou padělkem středověkých mnichů, kteří ve století XIII. po Kr. řízením jakéhosi Severa Archontia je složili. V díle Conciliorum collectio regia maxima (t., 1715 nn. 12 d.) tvrdil, že před koncilem tridentským nebylo žádného církevního shromáždění a že akta všech koncilů před tridentským jsou podvržena. Mimo to sepsal Chronologia Veteris Testamenti (t., 1677), vydal Themistia (text s lat. překl., t., 1684) a Plinia staršího (t., 1685, 5 d.). Vydání Plinia jest jeho nejlepší prací. Po smrti H-ově vydán jeho Commentarius in Novum Testamentum (Amsterdam, 1742). Opera varia H-ova vydal abbé d’Olivet (t., 1733). Vý.