Ottův slovník naučný/Habakuk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Habakuk
Autor: Ladislav Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. s. 679. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Habakuk (Septuaginta Ἀμβακούμ) uvádí se v řadě proroků t. zv. menších jako osmý. Okolnosti jeho života jsou neznámy, tak že jen z obsahu jeho proroctví, ve 3 kapitoly rozděleného, souditi lze na dobu, v níž prorokoval, totiž před zajetím babylonským, a sice pravděpodobně za posledních let vlády krále Manasse (v pol. stol. VII.). S tím souhlasí též tradice židovská. Mythické zprávy o jeho životě má t. zv. Drak bábelský. Proroctví H-ovo je psáno slohem vznešeným, mluvou bohatou a pádnou, ve formě dialogu a hrozí Židům pro jejich bezpráví potrestáním skrze Chaldejce, pak předpovídá zničení Chaldejců i Babylónu a končí nadějí na vysvobozeni Židů; v ní exegeté shledávají naznačené budoucí vykoupení Messiášem. Kapitola 3. proroctví H-ova, řadící se lyrikou svojí mezi nejlepší plody poesie hebrejské, přijata mezi církevní cantica a často vyložena byla, jak o tom svědčí kommentáře četné na žalmy. Viz obšírněji Reinke, Der Prophet Habakuk (Brixen, 1870); Baumgartner, Le prophète H. (Geneva, 1885). dk.