Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Graffito

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Graffito
Autor: Jan Vancl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 397. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Graffiti

Graffio: 1) G. v malířství viz Sgraffito. — 2) G. zovou se také staré hrubé nápisy nebo kresby, vryté po zdech, pilířích, pomnících a pod., nalezené hojně na základech římských staveb, na př. Zlatého domu Neronova, paláce Caesarova, zejména však v Pompejích a v řím. katakombách. Vědecká cena nápisů těch není z pravidla značná; kresby vážné nalezeny ponejvíce jen v katakombách, ostatní jsou většinou karikatury hrdin nebo hrubé napodobeniny obrazů. R. 1837 vydal dr. Wordsworth malou sbírku g-t pompejských; úplnější a populárnější jest kollekce P. Garrucciho, neapolsk. jesuity, vydaná v Paříži r. 1856. Viz též Zangenmeister, Inscriptiones Parietariae Pompeianae. Vcl.