Ottův slovník naučný/Glossátorové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Glossátorové
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 206. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Glossátorové slovou učitelové práv, kteří v Bologni a v jiných městech italských od sklonku XI. do pol. XIII. stol. vykládali právo Justiniánské (viz Glossa). G. první podali exaktní exegesi celého zákonodárství císaře Justiniána. Získavše bedlivým určením textu pro interpretaci pevný základ, hleděli g. neunavným studiem pramenů práva Justiniánského samých a jen jich samých proniknouti k plnému pochopení práva toho. Zjednavše sobě zevrubnou znalost Justiniánových sbírek právních a zákonů, nad kterou vším právem žasneme, dovedli důmyslným a důkladným spracováním všech částí Justiniánova zákonodárství plný obsah práva římského učiniti duševním majetkem doby nové. Ze spisův jejich může ještě dnešní pravověda těžiti. Oni nemálo přispěli k tomu, že Justiniánovo právo římské bylo za platné přijato v celé střední Evropě. Mezi g-ry slavného jména si dobyli hlavně tito: Irnerius, zakladatel školy (asi 1055–1130), Bulgarus, Martinus, Jacobus, Hugo (t. zv. čtyři doctores 2. polovice XII. stol.), Rogerius (kol. 1162), Placentinus († 1192), Johannes Bassianus (vrstevník před.), Azo († kol 1230), Pillius († po 1205), Hugolinus († po 1233) a Franciscus Accursius (asi 1182–1260), od něhož složena Glossa ordinaria (viz Glossa). Srv. Savigny, Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalter, 3. a násl. sv. (2. vyd. 1834); Landsberg, Die Glosse des Accursius (1883); Heyrovský, České Athenaeum VI, 29 (1888). Hý.