Ottův slovník naučný/Gewere

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Gewere
Autor: Jan Jaromír Hanel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 95. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Gewere (got. vasjan = vestire) označuje v právu něm. původně uvedení v držbu a později, v tak zv. právních knihách středověkých, i každou držbu věci bez ohledu na způsob nabytí i úmysl držitelů (ledigliche G.). V další řadě užíváno slova toho i k označení předmětů držby, v ohledu právním nejdůležitějších, totiž domu i dvoru s příslušenstvím jeho. Poněvadž pak právo k jakési věci pravidelně se jevilo v držbě i užívání jejím, užíváno slova g. též k označení práva, jehož výsledkem držba jest, tedy práva držby, a konečně i plného práva vlastnického (rechte G.), s držbou třeba i nespojeného, jakož i různých práv k určitým požitkům, jako na př. nároků na desátek a pod. Trvala-li g. k jisté věci rok i den, aniž jí právně bylo odporováno, chráněna jest soudem proti každému rušiteli. Recepcí cizích práv v Německu ustoupily názory o g. zásadám práva římského i církevního, tak že význam g. pro právo moderní jest docela podřízený. Srv. Albrecht, Die G. als Grundlage d. ält. deutsch. Sachenrechts (1828); Heusler, Die G. (1872). –l.