Ottův slovník naučný/Fredum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Fredum
Autor: Jan Jaromír Hanel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 663. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Fredum, též fredus (Friedensgeld, smírné), původně plat, který se skládal při uzavírání smíru mezi stranami spornými od škůdce nebo rodu jeho oněm, kdož smír zprostředkovali. F. jest instituce práva německého, náležející již poněkud aspoň pokročilejší době rozvoje řízení soudního. Když pak pravidelným orgánem smír zprostředkujícím stal se soud obce národní, nazýván fredem obnos, kterým se zločinci mír zločinem pozbytý od národní obce opět zjednával; jevil se tedy jakýmsi výkupným za ztrátu ochrany, kterou obec zaručovala míru i právu členů svých. Sesílením moci královské u národů germánských nabylo konečně f. povahy pokuty v pevných obnosech, jež vedle původního, na zločin sám stanoveného peněžitého trestu se platila, dostávajíc se panovníku samému celá, tedy beze srážky, po níž se jinak peněžité tresty odváděly do pokladny královské. Srv. Schollar, Die vermögensrechtl. Folgen d. Verbrechens nach altfränk. R. (Praha, 1893, str. 91). –l.