Ottův slovník naučný/Forum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Forum
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 398. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Forum (lat.), vlastně volné místo před hrobem, pak náměstí, určené ke konání soudů, shromáždění lidu, trhů. V Římě rozeznávala se fora soudní (fora civilia) a tržní (fora venalia). Kdežto v menších městech bylo obyčejně jediné f. tržní, měl Řím více for takových, na př. f. boarium (dobytčí trh), f. olitorium (trh zelinářský). Z římských for bylo neislavnější f. romanum (v. t.).