Ottův slovník naučný/Filoxenos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Filoxenos
Autor: Vojtěch Hanačík
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 233. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Filoxenos kytherský (435—380 př. Kr.), znamenitý básník dithyrambů. Dostav se po dobytí rodného ostrova jako otrok do Athén, upozornil svým nadáním na sebe básníka dithyrambického Melanippida, jehož žákem se pak stal. Delší dobu žil na dvoře Dionysia st. v Syrakusách, a známo jest vypravování, jak tyranna toho podráždil svou přímostí, odsuzuje nechutné básnické plody jeho. Tyrann dal jej konečně uvrhnouti do lomů, aby tam hladem zahynul, ale od přátel básníkových byv uprošen, vzal jej opět ke dvoru a kdysi otázal se zase, co soudí o jeho básních; tu F. prý zvolal: „Králi, dej mne uvrhnouti do lomů!“ Ta mužná přímost zalíbila se tyrannovi tak, že mu odpustil. — Napsal 24 dithyrambů, z nichž nejslavnější byl Kyklops, ve kterém kyklop zpívá roztoužené vyznání lásky krásné Galatei. Větší zlomky zachovány jsou z dithyrambu zvaného Δεῖπνον (Hostina), který se připisuje buď jemu nebo jakémusi Filoxenovi z Leukady a jest velmi důležit pro poznání rhythmických forem mladšího dithyrambu, jakož i pro raffinovanost tehdejší požívavosti. Dle vzoru Melanippidova jest také F-nův dithyramb, na rozdíl od vznešených dithyrambů staré školy, daleko nevázanější i co do rhythmu i co do látky plný bombastu, nepřirozených obrazů, bezuzdné fantasie, s převládajícím živlem hudebním, tak že přešel ponenáhlu v mimus hudební. Nicméně F-novy dithyramby jeví ruku mistrnou; ještě za časů Polybiových byly co rok od Arkaďanů provozovány. Hčk.