Ottův slovník naučný/Epigonové

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Epigonové
Autor: Vladislav Kalousek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 661–662. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Epigoni, Epigon

Epigonové (ἐπίγονος, potomci) sluli v řecké báji synové oněch bohatýrů, kteří Polyneikovi pomoc skýtajíce na výpravě zvané »sedmi proti Thébám« padli před Thébami kromě Adrasta. Chtíce pomstíti smrt otců svých vypravili se deset let po oné výpravě pod vedením Alkmaióna, syna Amfiaraova (nebo jen tak dle výroku věštírny delfské kynul zdar), jehož matka Erifylé k tomu přiměla, podplacena jsouc opětně od Thersandra, syna Polyneikova, rouchem, jež kdysi Harmonie obdržela od Afrodity. Další účastníci byli: Alkmaiónův bratr Amfilochos, Aigialeus, syn Adrastův, Tydeovec Diomédés, Promachos, syn Parthenopaiův, Sthenelos, syn Kapaneův, Mékisteovec Euryalos a Hippomedontovec Polydóros. Kdežto otcové jejich vytáhli proti vůli bohů, e. obdrželi od Amfiaraovy věštírny odpověď příznivou; jen Aigialeus, syn zachráněného Adrasta, prý padne. Na to Théby obléhány, okolí pleněno. U Glisantu došlo k rozhodné bitvě, kdež velitel Thébanů Laodamas, syn Eteokleův, zabiv Aigialea, padl rukou Alkmaiónovou. Thébští prchše za hradby, na radu Teiresiovu vystěhovali se do thessalské Hestiaiótidy nebo do Illyrie k Encheleům. Argejští na to poplenili město, v němž zavládl rod Thersandrův. klk.

Slova e. užívá se nyní ve smyslu slova stoupenci, totiž o přívržencích vynikajících politiků, učenců, umělců a j., jejichž idee, sami nejsouce nadáni svéráznou tvořivostí, rozšiřují a zdělávají.