Ottův slovník naučný/Dušníci

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Dušníci
Autor: Josef Kalousek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 236. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Dušníci v dávných Čechách byli poddaní příslušníci nějakého záduší, že buď oni sami nebo předkové jejich byli od pána darováni ke kostelu za tím účelem, aby beneficiát, jenž z nich bral užitek, konal vymíněné zádušní bohoslužby nebo jiné pobožnosti za duši některého nebožtíka. D. byli lidé rozmanitého zaměstnání (sedláci, řemeslníci, služebníci) i rozdílného stupně poddanosti neboli nevolnosti; jen úplně svobodných mezi nimi nebylo. Latinsky sluli animatores nebo proanimati i jinak. Jména ta vyskytají se v XI. až XIII. věku, avšak věc tím označovaná trvala i po zaniknutí jména. Klk.