Ottův slovník naučný/Dušiček

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Dušiček
Autor: Jan Ladislav Sýkora
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. s. 235–236. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Dušičky

Dušiček, den věnovaný památce duší v očistci či dušiček, t. 2. listopad nebo, je-li ten den neděle, 3. list. Památka tato zakládá se již v citu srdce lidského, kteréž chová lásku a vděčnost i k zemřelým, hlavně však na článku víry o obcování svatých, dle něhož můžeme duším v očistci obětí mše sv., modlitbou a jinými skutky dobrými prospěti, aby jim byly časné tresty odpuštěny nebo zmírněny. Církev katol. konala proto již od první doby modlitby a oběť mše sv. za zemřelé. Zvláštní den však ustanovil k památce jejich teprv benedikt. opat v Clugny Odillo r. 998 a to pro kláštery svého řádu; zřízení to bylo pak brzy po celé církvi zavedeno. Po círk. nařízení konají se v ten den všecky mše sv. zádušní, kromě mše konventní; každý kněz pak povinen jest modliti se hodinky (nešpory, jitřní a chvály) za zemřelé. Mimo to konají se přímluvy za zemřelé, a věřící se vyzývají, aby i jinými skutky dobrými zemřelým pomáhali. Sa.