Ottův slovník naučný/Dozorčí rada

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dozorčí rada
Autor: Karel Hermann-Otavský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 898–899. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Dozorčí rada

Dozorčí rada (conseil de surveillance, Aufsichtsrath) jest zvláštní sborový orgán při akciových kommanditách, akciových společnostech a výrobních i hospodářských společenstvech zřízený za účelem vykonávání stálého dozoru ku provozování společenského podniku. Při společnostech akciových, jakož i společenstvech jest d. r. jen fakultativní (čl. 225 obch. z., § 24. zák. z 9. dubna 1873 č. 70 ř. z.); jedině při kommanditách akciových jest zřízení její obligatorní, a sice má se tu skládati nejméně z 5 členů volbou z kommanditistů povolaných (čl. 175 č. 6); první d. r. smí tu býti volena nejvýše na rok, pozdější nejvýše na 5 let (čl. 191). D. r-dě vůbec přísluší již podle zákona právo i povinnost, kdykoli ve knihy a spisy společenské nahlédnouti, pokladní stav zjistiti, roční účty, billance, jakož i návrhy ohledně rozdělení čistého zisku zkoumati a každoročně valné hromadě podali zprávu (čl. 193, 225 obch. zák., § 24. cit. z.). D. r-dě přísluší také vésti vedle usnesení valné hromady processy proti komplementářům, resp. představenstvu, ona může dále, jde-li o vlastní její zodpovědnost, též sama komplementáry, resp. představenstvo žalovati (čl. 194, 225, § 25.). Při společenstvech má mimo to právo členy představenstva a úředníky prozatímně suspendovati (§ 24.). — Obchodní zákonodárství cizozemská (najmě německé, jakož i uherské) obsahují přiměřenější úpravu ústavu d. r-dy, stanovíce zejména vůbec obligatorní její zřízení. Hmn.