Ottův slovník naučný/Domovní prohlídka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Domovní prohlídka
Autor: Jiří Tilšer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 819–820. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Domovní prohlídka

Domovní prohlídka, t. j. prohlídka bytu a jiných místností k domácnosti patřících za účelem konání spravedlnosti trestní, směřuje k tomu, aby nalezena byla osoba, na které lpí podezření činu trestného nebo věc, která náleží ke skutkové povaze trestného skutku, nebo která sloužiti může za důkaz o něm. Podmínky d. p-ky stanoveny zákonem k ochraně práva domácího ze dne 27. října 1862 č. 88 ř. z., který článkem 9 zákl. zák. stát. ze dne 21. pros. 1867 č. 142 ř. z. prohlášen za základní zákon ustavní a jehož ustanovení v podstatě pojata ve trestní řád. Materiální podmínkou opatřeni toho jest pravděpodobnost, že účel jeho bude dosažen; musí tu tedy již býti skutečnosti známé, které odůvodňují podezření, že byl trestný skutek spáchán, a nesmí se d. p. nikdy konati za tím účelem, by se pro podezření takové teprve zjednaly důvody. Formální podmínkou jest vůbec písemný, odůvodněný rozkaz soudcovský, jenž dodán buď osobě, u které d. p. se koná, nejdéle během 24 hodin po prohlídce. Rozkaz ten vydej soudce vyšetřující nebo soudce okresní. Je-li nebezpečí v prodlení, smí i úředník soudu neb úřadu bezpečnostního i bez rozkazu soudcovského naříditi d. p-ku; úředník k prohlídce vyslaný opatřen buď však písemným zmocněním. Konečně může i úřad bezpečnosti o své ujmě vykonati d. p-ku, když na někoho vydán rozkaz, by byl předveden nebo zatčen, když byl při samém skutku postižen, když na někoho veřejným honěním nebo hlasem bylo uvaleno podezření, že se činu trestného dopustil, nebo když byl kdo postižen v držení věcí, které svědčí o jeho účastenství v trestném skutku.

Co do výkonu d. p-ky stanoví tr. řád, že státi se smí z pravidla jen po předchozím výslechu osoby, u které se má konati, ač-li výslechem důvod její nepominul; konati se má co možná šetrně, u přítomnosti dvou soudních svědků a zapisovatele; též budiž držitel místnosti, po případě dospělý člen rodiny vyzván, aby byl celému výkonu prohlídky přítomen. Nebylo-li nic podezřelého objeveno, může strana žádati, by jí to potvrzeno bylo (srv. §§ 139–142 tr. ř.). Byla-li dle čl. 4. zákona ze dne 5. kv. 1869 č. 66 ř. z. zastavena působnost čl. 9 cit, mají orgány bezpečnosti neobmezené právo, d. p-ku vykonati i bez rozkazu soudcova pro činy trestné v dodatku toho zákona uvedené. (Viz též Právo domovní, Prohledání osoby, Zabavení.)

Za účelem dohlídky finanční mohou finanční úřady vykonati d. p-ku dle předpisů trest. zák. důchodkového a řádu celního a samotržního. Konečně může za účelem dozoru policejního úřad bezpečnosti předsevzíti d. p-ku u osob pod dozor policejní postavených (§ 9 lit. d) zákona ze dne 10. kv. 1873 č. 108 ř. z.) JT.