Ottův slovník naučný/Doživotní důchod

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Doživotní důchod
Autor: Heřman Šikl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 900. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Doživotní důchod. Smlouvou o d. d. (Leibrente) zavazuje se jedna strana druhé za určitou sumu peněžní nebo jinou v penězích oceněnou věc poskytovati jistý roční plat po čas života jedné z obou stran anebo i osoby třetí. Důchod vyplácí se v nedostatku zvláštní úmluvy čtvrtletně napřed. Poněvadž tu větší nebo menší prospěch stran závisí na okolnostech, jež neleží v jejich vůli, klade zákon smlouvu o d-m d-u do kategorie smluv odvážných (Glücksverträge); nelze tedy smlouvě pro skrácení pod polovici pravé ceny (laesio ultra dimidium) odporovati (§ 1268. obč. z.). Věřitelové oprávněného jsou odkázáni pouze na jednotlivé dávky, kdežto děti mohou žádati, aby díl renty, jehož lze postrádati, byl uložen a alimentační nároky jejich na něm pojištěny (§§ 1284—1286. obč. z.). Šikl.