Ottův slovník naučný/Deputatus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Deputatus
Autor: Josef Doubrava
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 325–326. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Deputatus (lat. vyslaný) v církvi řecké zřízen byl k tomu, aby při slavné bohoslužbě s hořící svící doprovázel jáhna nesoucího k oltáři neb od oltáře knihu evangelní a dary obětní. Po tomto úkonu d. jmín jest též pochodníkem či světlonošem (lampadarius, ceroferarius). Úřad d-tův není však zvláštním svěcením. Památno, že císařové konávali úřad tento v den svého korunování, jdouce průvodem s obětními dary k oltáři. — V církvi západní d. jest pomocníkem děkanův po diécési, maje v menších obvodech, v něž děkanství větší rozdělena jsou, dozor na duchovenstvo a lid věřící; v úřadu svém jest d. prostředníkem děkana, na němž více méně závisí, prostředkuje v obvodu svém biskupská nařízení a podávaje děkanovi zprávy o kázni a církevním životě. (Srv. Děkan.) Da.