Ottův slovník naučný/Dérangement

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dérangement
Autor: František Josef Studnička
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 326. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Dérangement [-ra͡nžma͡n], franc., nepořádek, zmatek, rušení. — V math. d. čili převrat sluje v nauce o přestavách neboli permutacích nepřirozené postavení dvou prvků čili elementů po sobě, příčící se jich řadění původnímu. Značíme-li je obecně symbolem , při čemž ukazovatel číslem vyznačený udává, na kterém místě prvek tento v přirozené řadě

stojí, jest ve skupině nějaké posloupnost prvků přirozená, však převrácená, představujíc tedy převrat. Podle toho na př. obsahuje skupina

převratů pět a sice jednotlivě

,

kdežto skupina týchž prvků

jich čítá šest a sice jednotlivě

.

Podle počtu převratů v nějaké skupině se vyskytujících rozeznáváme pak co do rázu skupiny sudé od lichých; zde jest počet převratů lichý, onde sudý, což i z předcházejícího příkladu se vysvětluje rozdílným počtem převratů 5 a 6. Zároveň tu patrno, že ráz skupiny se změní, zamění-li se v ní dva prvky za sebe, jelikož se takovou záměnou buď stávající převrat ruší anebo nestávající zavádí, jakož i z předcházejícího příkladu jde na jevo, jelikož přidáním jednotky k číslu sudému (lichému) vzniká číslo liché (sudé). FStd.