Ottův slovník naučný/Commodum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Commodum
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 553. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Commodum [ko-], lat., prospěch, užitek, pohodlí. – C. repraesentationis značí v právu řím. užitek z placení dluhu ještě nedospělého, tedy úrok od doby placení až do dospělosti pohledávky (interusurium). – C. rei jest užitek z věci, přírůstek a veškeré příslušenství její, které dlužník má s věcí vydati nebo nahraditi, stalo-li se plnění nemožným. Dle toho rozeznává se c. akcessorní a náhradné. Rozsah povinnosti té je různý při jednotlivých závazcích; pravidlo, že c. přísluší tomu, kdo nese nebezpečí zkázy věci (c. eius esse debet, cuius est periculum) vztahuje se pouze na užitek a nebezpečí plynoucí z určité události. Užitek vznikající osobním přičiněním dlužníkovým (lucrum ex negotiatione) nenáleží věřiteli.