Ottův slovník naučný/Coffein

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Coffein
Autor: Alois Jandouš, Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 493. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kofein

Coffein [ko-], také caffein, thein, guaranin, hmota slabě zásaditá, obsažená v kávě, čaji čínském a paraguajském, v guaraně a v ořechu kolském. Pasta guarana obsahuje c-u až 5 %, různé druhy čaje 2—4 %, káva 0·2 až 0·9 %. Bílé, jemné, dlouhé jehly lesku hevábnitého, bezvonné, chuti nahořklé. Vodou studenou rozpouští se v poměru 1 : 80, teplou snáze (1 : 10). Z vody vykrystalovaný c. má formuli C8H10N4O2.H2O[red 1] a jest tudíž příbuzný theobrominu (alkaloidu kakaovníku) a xanthinu. Fischer dovedl xanthin proměniti v theobromin a tento v c., a Schmidt dokázal, že umělý c. neliší se od přirozeného. Sloučeniny s kyselinami jsou nestálé, lépe charakterisovány jsou některé podvojné soli, na příklad s natriumbenzoatem, natriumsalicylatem, ačkoliv i tyto jsou velmi vratky. C. účinkuje především v činnost středního čivstva. Mozek reaguje podlé individua různě. Z pravidla nastává opojná rozčilenost, která znenáhla přechází v omámení. Při tom jevívá se závrať, bolest hlavy, hukot v uších, chvění se, neklid, bezesnost, pomatenost mysli, delirium a posléze ospalost i mdloba. U člověka dostavují se příznaky po dávce 0·5—0·6, avšak někdy teprv po dávce 1·5 gr. Po vstříknutí c-u zvířatům jest zvratná činnost míchy velmi vzrušena a dostavují se trvalé křeče. Svalstvo žabí, dotčené bezprostředně c-em, jeví příznaky jako při strnulosti z horka nebo posmrtné. Strnutí podobné při otravě c-em pozorováno i u tvorů teplokrevných. Křeče c-em způsobené velmi se podobají křečím ze strychninu. Dýchání jest jimi velmi znesnadněno, i může nastati smrť zadušením. Střední dávky c-u však dýchání prohlubují a zmnožují. Činnost srdce ssavčího se c-em pobádá, tlak krve stoupá, tep jest zmnožen, tepny smrštěny, krev se valí v dutinu břišní, moč rychleji se vylučuje. Teplota těla se při podání středních dávek o něco zvyšuje. Dávky veliké, usmrcující, působí i zvýšení o 1—1·5° C. Účin c-u netrvá dlouho, mizí i při vysokých dávkách v několika hodinách. C. léčí otravy líhem a morfiem. Upražením zrn kávových nemění se jejich obsah c-u, nápoj z pražených zrn upravený obsahuje mimo c. kyselinu chinovou, sloučeniny drasla a látky empyreumatické a extraktivní, kteréžto pražením zrn teprve vznikají. Nálev ze 16 gr zrn obsahuje 0·1—0·12 gr c-u. Hmoty empyreumatické i extraktivní jsou z části i příčinou účinku kávy. Káva působí hlubší a častější dýchání i posiluje činnost srdce. Výkony mozku se vzpružují a osvěžují. Časté pití silné kávy však může uškoditi, ježto bezpochyby následkem empyreumatických látek vzniká předráždění čivů. Curschmann pozoroval náhlou otravu po požití odvaru ze 250 gr v 500 gr vody. Příznaky byly: hrozné rozčilení, neklid, nedostatečný dech, smrtelná stísněnost i úzkost, týravé bušení srdce, tepů 112, nucení i bolest v životě. Po dvou dnech vše zmizelo. Nálev čaje působí podobně jako nálev kávy, ačkoli z pravidla obsah c-u v thé, jak se u nás pije, jest poměrně mnohem menší než v kávě. Jako léku užívá se c-u, mimo zmíněné případy při bolestech půle hlavy, v neuralgiích, pak v chorobách srdce a jakožto léku močopudného vůbec. Dávka coffeinum citricum jest 0·5! pro dosi, 2·0—2·5! p. die.[red 2] čistého c-u as o polovicí menší; nutno však počíti jen skrovným množstvím, protože účinek jest nestejný podlé individua. Jd. Peč.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Opravena čárka na tečku ve vzorci hydrátu.
  2. Doplněna nevytištěná tečka za die (viz také w:Seznam zkratek na lékařských předpisech).