Ottův slovník naučný/Claudia lex

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Claudia lex
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 440. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Claudia lex [kl-], zákon plebiscitem nedlouho před r. 218 př. Kr. k návrhu tribuna Q. Claudia přijatý, jenž zakazoval senátorům a jejich synům míti větších lodí námořních. – C. l. (de sociis) z r. 177 př. Kr. prohlásila za neplatné občanství římské, získal-li je Latin obejitím staršího zákona, dle něhož členové původních latinských obcí a kolonií se stali občany římskými, když se v Římě usadili, zanechavše ve své domácí obci mužského potomka. Navrhovatel zákona, konsul G. Claudius Pulcher, kromě toho ediktem oněm Latinům, kteří po censu r. 189 př. Kr. byli se vystěhovali ze své domácí obce, nepokládaje je za občany římské, přikazoval návrat do jejich obcí. – C. l., jejímž navrhovatelem byl císař Claudius, zrušila zákonné poručenství agnatů nad ženami (legitima agnatorum tutela). Hý.