Ottův slovník naučný/Chrasť

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Chrasť
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 383–384. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Chrast (Dolní Krupá), Chrást (Kovářov), Chrást (Křesetice), Chrást (Mladá Boleslav), Chrást (okres Nymburk), Chrást (okres Plzeň-město), Chrást (okres Příbram), Chrást (Pivkovice), Chrást (Tišice), Chrást nad Sázavou, Chrast
Č. 1925. Znak měst. Chrasti

Chrasť: 1) Ch., městečko v Čechách, v hejt., okr. a býv. kraji chrudimském na potoce Zejkra[red 1]; čítá 305 d., 1816 ob. č. (1890). Uprostřed náměstí děkanský kostel Nejsv. Trojice se 2 věžemi, od biskupů T. Bekra a J. J. Vratislava r. 1710—17 vystavěný, v němž pohřben Jiří, poslední potomek z rodu Kantakuzenů, bývalých hospodarů valašských, 5tř. šk. se 2 parall., opatrovna, ústav chudých šk. sester, obč. záložna, četn. st., pš., telegr., st. Rak. sev.-zap. dr. (N. Brod-Pardubice-Libava), pila, sirkárna, továrna na obuv, výroba lihovin a Rudolfovy lázně. Mensální panství Ch. zaujímá 2711 ha půdy; k němu náleží zámek s kaplí sv. Jana Nep. a park, majetek a letní sídlo biskupů královéhradeckých. Nejstarší čásť zámku pochází ještě z býv. tvrze, kdežto novější vystavěna v XVI. stol. od pánů Slavat a v XVII. stol. od pí. Markéty Berkové opravena. Kdy Ch. na městečko povýšena a znakem nadána, neznámo; ale r. 1544 připomíná se již městečkem. Znak (vyobr. č. 1925.): ve stříbrném rozpoltěném štítě dvě černé k sobě obrácené orlice. Ch. náležela pův. někdejšímu klášteru podlažickému, po jehož zrušení (1421) zapsána i s ostatním zbožím klášterním Zdeňkovi Kostkovi z Postupic, jenž potvrdil městečku některé výsady, a král Vladislav udělil mu týdenní a 2 výroční trhy. Bohuše Kostka z P. prodal (1539) Ch. Slavatům z Chlumu, z nichž za Albrechta postaven nynější zámek. Slavatové seděli tu do poč. XVII. st., načež přešlo celé zboží na Markétu z Berkova, potom Talmberkovou z Lípy, po níž dědila Ch. Johanka manželka Jana Vil. ze Švamberka. Při dělení o dědictví r. 1652 obdržela Ch. dcera Johančina Anna Eus. Harrachová ze Švamberka, od níž ji koupil kardinál Harrach a prodal cís. Ferdinandovi pro nově založené biskupství královéhradecké. V XVI. a XVII. stol. býval tu slavný sbor a škola Čes. bratří, jehož správcem tu byl (1594) Bart. Němčanský. R. 1585 a 1708 obdrželi Chrastečtí výsady na odbývání výroč. trhů. R. 1892 zemřel zde dobré paměti biskup J. J. Hais. Srv. Pam. Arch. díl VII., str. 347; Vinc. Paulus, Drobnosti z Pamětí m. Ch-i v „Obnově“ na r. 1896—1897. — 2) Ch., osada t. u Vejšic, hejt. Blatná, okr. Březnice, fara Pohoří, pš. Mirotice; 11 d., 54 ob. č. (1890). — 3) Ch., ves t., hejt. Blatná, okr. Březnice, fara a pš. Tochovice; 22 d., 178 ob. č. (1890), popl. dvůr. — 4) Ch., ves t., hejt., okr., fara a pš. Ml. Boleslav; 33 d., 182 ob. č. (1890). — 5) Ch., popl. dvůr t., hejt. Ml. Boleslav, okr., fara a pš. N. Benátky; želez, zastávka Čes. sev. dr. (Neratovice-Kralupy). — 6) Ch., popl. dvůr Jana kn. Liechtenšteina u Přistoupimi t., hejt., okr., fara a pš. Čes. Brod. R. 1358 připomíná se tu sídlo vladyčí a manský statek KšelskýchCh-i. Později tu vystavěna tvrz, na níž seděli vladykové Koničtí, r. 1505 Jan z Landšteina, jenž připojil Ch. k Tuchorazi. — 7) Ch., osada t., hejt. a okr. N. Brod, fara a pš. Dol. Krupá; 17 d., 98 ob. č. (1890), mlýn. — 8) Ch., chybně Kröglice (Kröglitz), osada t., hejt. a okr. Děčín, pš. Podmokly, fara Rozbělesy; 26 d., 111 ob. č., 570 n. (1890), kaple sv. Jana Nep. s rod. hrobkou Thunů-Hohenšteinů, cihelna a továrna na laky a fermež. Patřívala k Děčínu. — 9) Ch., ves t., hejt., okr. a pš. Kut. Hora, fara Bykáň; 42 d., 297 ob. č. (1890). — 10) Ch., ves t., hejt. Karlín, okr. Brandýs n. L., fara a pš. Všetaty-Přívory; 64 d., 384 ob. č. (1890). — 11) Ch., osada t., hejt. a okr. Kolín, fara a pš. Týnec n. L.; 6 d., 30 ob. č. (1890). — 12) Ch., ves t., hejt. a okr. Milevsko, fara Lašovice, pš. Orlík; 28 d., 253 ob. č. (1890), popl. dvůr Holešice. — 13) Ch., Chrasto, osada t. u Pirkovic, hejt. Písek, okr. a pš. Vodňany, fara Bílské; 10 d., 38 ob. č. (1890). — 14) Ch., osada t., hejt., okr. a fara, pš. Podmoklice; 19 d., 108 ob. č. (1890). — 15) Ch., ves t., v hejt. stříbrském, viz Chrastov. — 16) Ch., osada t. u Krhanic, hejt. Kr. Vinohrady, okr. Jílové, fara a pš. Týnice n. S.; 31 d., 272 ob. č. (1890), fil. kostel sv. Kateřiny, farní již r. 1350, v nyn. podobě z r. 1684. Kostel i ves patřívaly kanovníkům pražským.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Žejbro.