Ottův slovník naučný/Chelčice

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Chelčice
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 126. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Chelčice

Chelčice, far. ves v Čechách, hejt. Písek, okr. Vodňany, pš. Libějice; 66 d., 381 ob. č. (1890), far. kostel sv. Martina bisk. (r. 1384 far.), 3tř. šk., opodál Chelčické lázně s kaplí sv. Maří Magdaleny, o nichž činí se zmínka r. 1760. Pod oltářem prýští se léčivá voda. Asi ¼ hod. odtud popl. dvůr Záhoří. Připomíná se tu tvrz, na níž r. 1357 seděli čtyři bratří a po nich jejich dědicové. Z rodiny této snad pocházel Petr Chelčický. Kol. r. 1389 připomínají se na Ch-cích Hrůzové z Vlhlav. R. 1471 seděl na tvrzi a větší části zboží chelčického Diviš Malovec z Libějovic, jemuž Vodňanskými tvrz spálena a zboží odňato, poněvadž byl ve spojení s nepřáteli královými, a teprve synu jeho Levovi zboží vráceno. V XVI. stol. připojeny Ch. k Libějicům. — Srv. A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze, díl VII., str. 123.