Ottův slovník naučný/Catenae Patrum

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Catenae Patrum
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 227. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Catenae Patrum slují spisy, v nichž nalézá se soubor výkladů Písem sv. hlavně z Otců církevních, jaksi řetězovitě sestavený a textu biblickému ve větší nebo menší částky rozdělenému připojený, ale nijakž jediný celek netvořící. C. napomáhají velmi k porozumění smyslu Písem sv. dávajíce hlavně při jednomyslném výkladu některých míst ve spisech sv. Otců pravému jejich smyslu jaksi úřadní a traditionální ověření. První počátek těchto caten nalézáme již v V. stol. po Kr. u Aur. Cassiodora ze spisů sv. Augustina; v VI. stol. u Primasia a hlavně u Prokopa z Gazy, jenž se považuje za vlastního jejich původce; ve stol. VIII. v témže směru pracoval sv. Jan Damašský a Beda; v X. stol. Rhabanus Maurus, Haymo, Paschasius Radbertus a Walafrid Strabo; v XI. stol. Lanfrank, Theophylakt a Oecumenius. — Téhož směru jest Catena aurea, spis sv. Tomáše Akv. ze XIII. stol., obsahující vedlé samostatného výkladu Písem svátých i celou sbírku vysvětlivek ku čtyřem evangeliím, vyňatých z více než 80 řeckých a latinských spisovatelů. Jrk.